Tarieven ELD

Vanaf 1 januari is de NZa tarieflijst ELD (eerstelijns diagnostiek) van kracht. Deze lijst is opgebouwd uit kosten en honoraria. De bestaande tarieven worden verminderen met een gemiddeld honorariumdeel van 7,5%, zodat er geen verschil meer is tussen klinisch chemici in instellingen en in vrije vestiging.

De tarieven voor de eerstelijnsdiagnostiek  werden voorheen door de meeste instellingen integraal gedeclareerd. Alleen vrij gevestigde klinisch chemici konden honoraria separaat declareren die vervolgens op deze integrale tarieven in mindering dienden te worden gebracht. Hiermee bestond een ongelijk speelveld tussen klinisch chemici met betrekking tot het kostendeel. Hierin is nu duidelijkheid gecreëerd door de bestaande tarieven te verminderen met een gemiddeld honorariumdeel van 7,5%. De kosten van het declareerbare kostendeel liggen daardoor na indexatie 5% lager dan vorig jaar.

Gepubliceerd op:  26 maart 2013 1417 x bekeken