Te weinig onderzoek naar erfelijkheid kanker

Veel mensen die in aanmerking komen voor een erfelijkheidsonderzoek worden niet doorverwezen. Een patiënt moet vaak zelf vragen om een verwijzing, volgens patiëntenbeweging Levenmetkanker. Hierdoor weet een aanzienlijke groep mensen niet dat ze erfelijk belast zijn.
De Patiëntenbeweging trekt aan de bel. Bij 5 tot 10 % van alle mensen met kanker speelt erfelijkheid een rol bij het ontstaan van de ziekte. In veel gevallen krijgt iemand met een erfelijk verhoogde kans op kanker ook daadwerkelijk de ziekte. Als iemand weet dat hij erfelijk of familiair belast is, kan hij zich preventief laten screenen. Kanker is beter te behandelen als het vroegtijdig wordt ontdekt.
Bij ruim 30 % van de ondervraagden verwijst de arts pas door naar een afdeling of polikliniek klinische genetica nadat de patiënt daarnaar gevraagd heeft.  Niet iedereen die in aanmerking komt voor erfelijkheidsonderzoek vraagt zelf om een verwijzing. Dit blijkt uit onderzoek onder meer dan 550 (ex-)kankerpatiënten en naasten, waarvan 170 erfelijk belast zijn.
 
"Een zorgverlener moet het onderwerp erfelijkheid vaker ter sprake brengen in de spreekkamer," vindt Anemone Bögels, directeur van Levenmetkanker. "Als blijkt dat erfelijkheid mogelijk een rol speelt, is doorverwijzing naar een klinisch geneticus voor verder onderzoek aan de orde. Dit is niet alleen in het belang van de patiënt maar ook voor zijn familieleden. Zij kunnen, als er sprake is van erfelijke belasting, zich dan beraden over mogelijk erfelijkheidsonderzoek."
 
Het probleem met onvoldoende doorverwijzingen speelt zich af in zowel ziekenhuizen als in de eerstelijn. Huisartsen die behoefte hebben aan nascholing op het gebied van erfelijkheid kunnen de geaccrediteerde  ’StiP Cursus Erfelijke kanker in de spreekkamer’ volgen van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Levenmetkanker heeft, vanuit het perspectief van de patiënt, bijgedragen aan de totstandkoming van deze nascholing.
Gepubliceerd op:  31 maart 2015 938 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Nederlands kankeronderzoek bundelt krachten: diagnostiek vrij-circulerend tumor-DNA naar kliniek

De analyse van spoortjes tumor-DNA in het bloed van kankerpatiënten is een nieuwe diagnostische techniek om te bepalen welke behandelingen individuele patiënten nodig hebben gedurende het verloop van hun ziekte. In Nederland worden nu alle krachten gebundeld om te onderzoeken – met studies voor long- en darmkanker – hoe de techniek ingebed kan worden en meerwaarde kan brengen in de ziekenhuispraktijk. Dit wordt gesubidieerd uit het onderzoeksprogramma Personalised Medicine van ZonMw.

20 november 2018339 x bekeken

Nieuwe DNA-mutaties gevonden bij erfelijke borstkanker

Bij 5-10 % van de vrouwen met borstkanker is er sprake van erfelijke aanleg, wat deels verklaard wordt door de bekende borstkankergenen BRCA1/2. Recent promotieonderzoek geeft nieuwe inzichten in erfelijkheid en gevoeligheid voor chemotherapie bij borstkanker. Deze inzichten kunnen mogelijk leiden tot een meer doelgerichte behandeling van borstkankerpatiënten.

31 januari 2018550 x bekeken