Terugblik Ledenbijeenkomst

Op 22 maart 2013 vond weer de eerste echte ledenbijeenkomst plaats. De belangstelling was groot; er waren meer dan 45 vertegenwoordigers van diverse ledenbedrijven aanwezig. Als gastsprekers traden op Jules Keyzer en Jeroen van Suijlen. Zij gaven hun visie op respectievelijk de ontwikkelingen op het gebied van laboratoriumdiagnostiek in de eerste en in de tweede lijn.

 

Maurice Verdaasdonk, voorzitter van het bestuur van Diagned, gaf allereerst een overzicht van de activiteiten van Diagned gedurende de eerste maanden van dit jaar. Zijn presentatie staat op het Ledendeel van de website. Hij benadrukte dat er veel gebeurd, al is dat wellicht niet voor alle leden even duidelijk. Zo zijn er veel contacten met allerlei partijen in het veld en bij de overheid over diverse onderwerpen die de leden van Diagned raken. Het is een spannende tijd, met name ook vanwege de impact die de brief van de Minister van 11 maart 2013 aan de Tweede Kamer over eerstelijnsdiagnostiek (ELD). In de E-zine nr. 5 hebben we reeds een uitgebreide samenvatting van deze brief gegeven (klik hier). Er waren twee sprekers uitgenodigd om hun visie op de ontwikkelingen in de eerstelijnsdiagnostiek en in de tweede lijn te geven. De presentatie van Jules Keyzer (Diagnostiek voor U) en de presentatie van Jeroen van Suijlen (Gelre ziekenhuizen) vindt u ook op het Ledendeel van Diagned (onder Leden / Ledenvergaderingen / 22 maart 2013).
 
Beide sprekers benadrukten in de discussie dat er onmiskenbaar veranderingen gaan aankomen. De tendens zal gericht zijn op samenwerking tussen eerste en tweede lijn, waarbij zeker niet is uit te sluiten dat er grote diagnostische centra zullen komen die zowel de eerste als de tweede lijn bedienen, en in ziekenhuizen bijv. alleen maar specifieke spoeddiagnostiek zal worden gedaan. Er werd benadrukt dat er dan wel reële prijzen en tarieven moeten zijn en de situatie moet worden voorkomen dat laboratoriumdiagnostiek waar weinig op wordt verdiend of zelfs geld bij moet, wordt vermeden en uiteindelijk door uitsluitend ziekenhuizen moeten worden gedaan. Zoals Jeroen van Suijlen het uitdrukte: eigenlijk zou het onderscheid tussen eerste en tweede lijn moeten verdwijnen, want we zijn als laboratoria gezamenlijk verantwoordelijk voor het geheel. 
Ook kwam het probleem aan de orde op welke wijze innovatieve testen nog in het systeem kunnen komen. De nieuwe tarievenlijst, die per 1 januari geldt, bevat een groot aantal testen. De keuze is grotendeels gebaseerd op richtlijnen, zoals die van de NHG. Hoe kunnen nieuwe testen daar dan op komen? Jules Keyzer meldde dat eventueel via de OVP-lijst kan worden vergoed; er zullen dan afspraken moeten worden gemaakt met de zorgverzekeraars. Jeroen van Suijlen benadrukte dat alles wat nieuw is, wel wordt beoordeeld op toegevoegde waarde.

Het goede nieuws is dat er niet alleen oog is voor efficiency en kostenbesparing. In de contracteerbeleid van zorgverzekeraars  is er gelukkig ook steeds meer oog voor kwaliteit. 
Veranderingen in de zorg worden nogal eens tegengehouden door perverse prikkels. Deze zitten in het systeem, maar zijn wel langzamerhand aan het verdwijnen. De verandering van positie en beloning van medisch specialisten, de “ontschotting” binnen ziekenhuizen en de DOT-systematiek dragen daaraan bij.

 

Gepubliceerd op:  26 maart 2013 1167 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Zinnige Zorg: op zoek naar wat beter kan, ook bij diagnostiek

De afgelopen jaren is het Zinnige Zorg-programma van Zorginstituut Nederland uitgegroeid tot een programma met meer dan 20 projecten. Doel van de projecten is de kwaliteit van de zorg verbeteren en onnodige behandelingen en kosten te vermijden. Een aantal van deze projecten heeft ook betrekking op diagnostiek.

2 september 201918 x bekeken

Vrije tarieven voor de eerstelijnsdiagnostiek en invoering facultatieve prestatie per 2020

De NZa heeft een aantal maatregelen genomen die er aan moeten bijdragen dat de juiste zorg op de juiste plek wordt geboden: dichtbij huis als het kan, alleen in het ziekenhuis als het moet. Daarvoor meer samenwerking tussen zorgprofessionals onderling nodig en zijn de regels voor de medisch-specialistische zorg 2020 zijn hierop aangepast.

8 mei 2019586 x bekeken

Samenwerking in PATH voor verbetering moleculaire predictieve diagnostiek

Mutaties in het DNA van een tumor kunnen voorspellen welke patiënten wel of geen baat zullen hebben bij de behandeling met doelgerichte therapieën. Onderzocht wordt hoe deze moleculaire analyses worden uitgevoerd en gebruikt voor het selecteren van de meest adequate behandeling. Vele partijen werken samen om deze moleculaire predictieve diagnostiek in Nederland te optimaliseren.

9 april 2019358 x bekeken