Therapie op maat: onderzoek optimaal gebruik reumamedicijn

Onderzoekers van Reade, afdeling Reumatologie, gaan onderzoeken of het gebruik van medicijnspiegels de behandeling met biologicals adalimumab en tocilizumab verbetert.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door St. Maartens-kliniek, Sanquin, Amsterdam UMC en het NKI, en wordt gesubsidieerd vanuit ZonMW. Onder leiding van reumatoloog Gert Jan Wolbink zal worden onderzocht of het gebruik van medicijnspiegels de behandeling met biologicals adalimumab en tocilizumab kan verbeteren.

Het onderzoek valt binnen het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen van ZonMw en is gericht op het optimaliseren van behandeling voor de patient, zogenaamd 'personalised medicine'.
 
Tegenwoordig worden veel patiënten met reumatoïde artritis behandeld met biologicals. De behandeling is voor veel patiënten effectief, maar is ook duur. In deze studies zal onderzoek worden gedaan naar de biologicals adalimumab en tocilizumab (subcutaan). Voor beide biologicals is één dosering geregistreerd. Onder die dosering varieert het sterkt hoeveel medicijn er bij patiënten in het bloed gemeten kan worden, ook wel de medicijnspiegel genoemd. Hoe meer medicijn in het bloed gemeten kan worden, hoe effectiever de behandeling is. Alleen is er wel een optimum; boven een bepaalde medicijnspiegel is de effectiviteit niet nog beter. Wel zou er een hoger risico kunnen zijn op het ontstaan van bijwerkingen als de medicijnspiegels (te) hoog zijn. Daarnaast zijn de kosten van de biologicals hoog. Door medicijnspiegels te meten kunnen artsen aan patiënten beter de juiste dosis geven; niet meer dan nodig.
 
Klik hier voor meer informatie.
 
 
Gepubliceerd op:   1 november 2018 273 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Respons op geneesmiddelen bij diabetische nierziekte beter voorspellen

Diabetische nierziekte (DN) presenteert zich in zeer uiteenlopende vormen van ziekteprogressie en complicaties. Uit recent promotieonderzoek bleek dat zowel biomarkers vóór de behandeling als veranderingen in biomarkers tijdens de eerste maanden van de behandeling patiënten konden onderscheiden die weinig of veel baat hadden van de betreffende therapie.

19 februari 2020957 x bekeken

Van massamedicijn naar geneesmiddel-op-maat

Het zal in de toekomst steeds beter mogelijk worden dat de patiënt een doelgericht geneesmiddel krijgt. De verwachting is dat deze ontwikkeling wel consequenties zal hebben voor de kosten. De Volkskrant besteedde aan deze ontwikkeling een groot artikel.

19 februari 2020117 x bekeken

Laboratoriumdiagnostiek kan geneesmiddelenbeleid ondersteunen

Tijdens het algemeen overleg van de Vaste kamercommissie VWS op 6 november jl. bleek dat laboratoriumdiagnostiek als een van de oplossingen te worden genoemd om te komen tot beter en goedkoper geneesmiddelengebruik.

5 december 2019438 x bekeken