Therapie op maat: onderzoek optimaal gebruik reumamedicijn

Onderzoekers van Reade, afdeling Reumatologie, gaan onderzoeken of het gebruik van medicijnspiegels de behandeling met biologicals adalimumab en tocilizumab verbetert.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door St. Maartens-kliniek, Sanquin, Amsterdam UMC en het NKI, en wordt gesubsidieerd vanuit ZonMW. Onder leiding van reumatoloog Gert Jan Wolbink zal worden onderzocht of het gebruik van medicijnspiegels de behandeling met biologicals adalimumab en tocilizumab kan verbeteren.

Het onderzoek valt binnen het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen van ZonMw en is gericht op het optimaliseren van behandeling voor de patient, zogenaamd 'personalised medicine'.
 
Tegenwoordig worden veel patiënten met reumatoïde artritis behandeld met biologicals. De behandeling is voor veel patiënten effectief, maar is ook duur. In deze studies zal onderzoek worden gedaan naar de biologicals adalimumab en tocilizumab (subcutaan). Voor beide biologicals is één dosering geregistreerd. Onder die dosering varieert het sterkt hoeveel medicijn er bij patiënten in het bloed gemeten kan worden, ook wel de medicijnspiegel genoemd. Hoe meer medicijn in het bloed gemeten kan worden, hoe effectiever de behandeling is. Alleen is er wel een optimum; boven een bepaalde medicijnspiegel is de effectiviteit niet nog beter. Wel zou er een hoger risico kunnen zijn op het ontstaan van bijwerkingen als de medicijnspiegels (te) hoog zijn. Daarnaast zijn de kosten van de biologicals hoog. Door medicijnspiegels te meten kunnen artsen aan patiënten beter de juiste dosis geven; niet meer dan nodig.
 
Klik hier voor meer informatie.
 
 
Gepubliceerd op:   1 november 2018 202 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Laboratoriumdiagnostiek kan geneesmiddelenbeleid ondersteunen

Tijdens het algemeen overleg van de Vaste kamercommissie VWS op 6 november jl. bleek dat laboratoriumdiagnostiek als een van de oplossingen te worden genoemd om te komen tot beter en goedkoper geneesmiddelengebruik.

5 december 2019344 x bekeken

Personalised Medicine: interviews met onderzoekers en stakeholders

Personalised Medicine betreft een medisch model waarbij gebruikgemaakt wordt van individuele fenotypische en genotypische kenmerken om een afgestemde therapeutische strategie voor de juiste persoon op het juiste moment te kiezen en/of risico op ziekte vast te stellen. Bij de juiste therapie op maat hebben patiënten een grotere kans op verbetering of herstel met minder bijwerkingen. Patiënten ondergaan dan ook minder ‘zinloze’ behandelingen en ervaren (mede daardoor) veel minder vaak bijwerkingen. Op macroniveau kan Personalised Medicine leiden tot een betere kostenefficiëntie in de zorg.

4 december 201979 x bekeken