TOM: werking medicijnen voorspellen met DNA en mini-tumoren’

Iedere patiënt en elke tumor is anders en daarom heeft personalized medicine - behandeling op maat - de toekomst. Onderzoekster Fleur Weeber onderzocht twee verschillende methoden om de juiste patiënt aan het juiste medicijn te koppelen.
Uit haar eerste onderzoek bleek dat patiënten met een specifieke afwijking in hun DNA (het PTEN gen) vaker dan anderen baat hebben bij behandeling met everolimus, een gericht anti-kanker medicijn dat ingrijpt op de mTOR signaleringsroute. Dit maakt een afwijkend PTEN gen tot een mogelijke biomarker voor een behandeling op maat met het medicijn everolimus.’

Een andere methode die Weeber heeft verkend, maakt gebruik van mini-tumoren die worden opgekweekt uit een biopt van de tumor van de patiënt. Die mini-tumoren zijn bedoeld om buiten het lichaam van de patiënt anti-kankerbehandelingen te testen. Maar dat kan alleen als zo'n gekweekte mini-tumor de genetische kenmerken heeft behouden van de oorspronkelijke tumor.

In haar proefschrift toont Weeber aan dat dit inderdaad het geval is, zelfs als maar een heel klein beetje weefsel van de oorspronkelijke tumor is afgenomen. Op basis van deze bevindingen zijn klinische studies opgezet om te testen of deze techniek ingezet kan worden in de kliniek.

Ze promoveerde 21 december 2017 aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift Predicting treatment outcome by DNA and organoids.

 

Gepubliceerd op:  18 januari 2018 610 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Zorginstituut gaat adviseren over personaliseren van zorg

Bij het toepassen van geneesmiddelen wordt personalised medicine steeds belangrijker. In dat kader is moleculaire diagnostiek onmisbaar, om de effecten van een geneesmiddel te kunnen voorspellen. De Minister van Medische Zorg Van Ark heeft het Zorginstituut opdracht gegeven om regie te nemen en advies te geven om deze vorm van voorspellende diagnostiek in Nederland overal zo optimaal mogelijk in te zetten.

12 november 20201149 x bekeken

Respons op geneesmiddelen bij diabetische nierziekte beter voorspellen

Diabetische nierziekte (DN) presenteert zich in zeer uiteenlopende vormen van ziekteprogressie en complicaties. Uit recent promotieonderzoek bleek dat zowel biomarkers vóór de behandeling als veranderingen in biomarkers tijdens de eerste maanden van de behandeling patiënten konden onderscheiden die weinig of veel baat hadden van de betreffende therapie.

19 februari 20201132 x bekeken

Van massamedicijn naar geneesmiddel-op-maat

Het zal in de toekomst steeds beter mogelijk worden dat de patiënt een doelgericht geneesmiddel krijgt. De verwachting is dat deze ontwikkeling wel consequenties zal hebben voor de kosten. De Volkskrant besteedde aan deze ontwikkeling een groot artikel.

19 februari 2020267 x bekeken