Topambtenaar VWS: helft behandelaanbod in vijf jaar transparant

Over vijf jaar moet 50 % van het behandelaanbod in de curatieve zorg transparant zijn. Dat bepleit Bas van der Dungen, directeur-generaal curatieve zorg van VWS. Om dit te realiseren moet de Nederlandse zorg niet opnieuw het wiel uitvinden, maar gebruik maken van al bestaande internationaal beschikbare standaarden zoals die van ICHOM.
Van den Dungen deed zijn pleidooi tijdens een bijeenkomst eerder deze maand die in het teken stond van value based healthcare. Volgens Van den Dungen kunnen deze principes een goede leidraad zijn om de Nederlandse zorg beter, betaalbaarder en transparanter te maken.  Maar –zo stelde hij- “vind niet het wiel opnieuw uit, maar maak gebruik van kennis die al beschikbaar is”. Eén van de sterke punten bij de toepassing van value based healthcare in Nederland is volgens Vanden Dungen die bereidheid tot samenwerking tussen professionals, patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

Adviesbureau KPMG constateert in een recent advies dat Nederland nog niet uitblinkt in transparantie. Wereldwijd neemt Nederland een gedeelde zevende positie in als het gaat om de mate waarin ons zorgsysteem inzicht geeft in de kwaliteit van de geleverde zorg, de ervaring van de patiënt en de kosten van de zorg. Nederland scoort hoog als het gaat om het geven van inzicht in de financiële banden tussen zorgaanbieders en de industrie en de mate waarin patiënten inzicht hebben in patiëntervaringen. Het Nederlandse zorgsysteem is echter minder succesvol als het gaat om transparantie over de uitkomsten van de geleverde zorg en de toegang die patiënten hebben tot hun gezondheidsdossier, zo komt naar voren uit het onderzoek ‘Goed, beter, best’.

Van den Dungens pleidooi voor meer transparantie kan in ieder geval op instemming rekenen van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). “Om het door Bas van den Dungen geschetste doel te bereiken - transparantie voor vijftig procent van de ziektelast in de curatieve zorg in vijf jaar tijd - is duidelijk dat nog forse stappen gezet moeten worden”, aldus Marianne Lensink, directeur Zorg van ZN. “ZN draagt hier vanuit het gezamenlijke Programma Kwaliteit zeker haar steentje aan bij. We doen het absoluut niet slecht in Nederland, maar patiënten wachten al te lang op de brede beschikbaarheid van kwaliteitsinformatie over de zorg.”

Als voorbeeld van hoe het kan wijst Lensink op het formuleren van uitkomstindicatoren voor medisch specialistische zorg. “De succesvolle tri partite aanpak in de medisch specialistische zorg heeft geleid tot uitkomstindicatoren voor achttien aandoeningen op basis van kwaliteitsregistraties. Deze informatie is voor iedereen toegankelijk via zorginzicht.nl. Zorgverzekeraars zien het als een uitdaging om in het gezamenlijke programma de ontwikkelde kennis over te dragen naar de andere sectoren, zoals de geestelijke gezondheidszorg, de eerste lijn en de wijkverpleging.”

Een andere good practice is de samenwerking tussen zorgverzekeraar Menzis en de Santeon ziekenhuizen. De twee partijen kregen voor hun gezamenlijke programma rond waardegedreven zorg tijdens de Value Based Health care prijs voor “excellente samenwerking”.  “We vinden dat zorgaanbieders transparant zouden moeten zijn over hun uitkomsten en laten zien dat ze permanent verbeteren”, licht Joris van Eijck, directeur Zorg bij Menzis, het initiatief toe. “Daar wordt de klant beter mee geholpen en op de lange termijn kunnen we de kosten hiermee verminderen.”
Gepubliceerd op:  31 mei 2017 949 x bekeken
Gerelateerde artikelen

NZa waarschuwt zorgverzekeraars wegens intransparant inkopen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt zorgverzekeraars VGZ, CZ en DSW een waarschuwing op. De zorgverzekeraars krijgen deze waarschuwing omdat zij onvoldoende transparant zijn geweest naar zorgaanbieders tijdens het zorginkoopproces.

2 september 20191641 x bekeken

Meerjarige contracten in de zorg: stand van zaken anno 2018

Sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006 onderhandelen zorgverzekeraars en zorgaanbieders over de kwaliteit, prijs en volume van zorg. Een van de ontwikkelingen op de zorginkoopmarkt is dat van eenjarige contracten wordt overgestapt op meerjarige contracten. Deze ontwikkeling heeft zich ook in 2017 en 2018 doorgezet.

29 november 2018695 x bekeken

Vektis publiceert jaarcijfers zorgverzekeraars

Elk jaar publiceert Vektis de jaarcijfers over de zorgverzekeraars en de zorgfinanciering. Deze zijn sinds half juli beschikbaar. Vektis levert informatie over gedeclareerde zorg op het niveau van zorgaanbieder of zorgverzekeraar.

5 september 2018940 x bekeken