Transparantieregister Zorg van start

Eind april 2013 is het Transparantieregister Zorg gelanceerd. Dit register geeft inzicht in de financiële relaties tussen instellingen / zorgaanbieders en farmaceutische bedrijven.

 

Vanaf eind april kan iedereen via www.transparantieregister.nl inzien welke bedragen zorgverleners of instellingen in 2012 hebben ontvangen van de farmaceutische industrie en voor welke diensten. Voorbeelden van diensten zijn advisering, deelname aan adviesraden, optreden als spreker, schrijven van een wetenschappelijk artikel of het verrichten van niet-klinisch onderzoek.

Uit de gegevens van het Transparantieregister blijkt dat in 2012 sprake was van ruim 7600 gecontracteerde relaties tussen zorgaanbieders en farmaceutische bedrijven. Het ging daarbij om 2100 individuele personen en 1200 rechtspersonen. Als alle bedragen worden opgeteld, gaat het om een totaal van zo’n € 30 miljoen. Een kleine 90% daarvan betreft overeenkomsten tussen bedrijven en instellingen. Ongeveer € 4 miljoen heeft betrekking op relaties tussen bedrijven en de individuele zorgaanbieders. Een overzicht van afgeleide gegevens is te vinden op de website transparantieregister.

Het Transparantieregister is een initiatief van de betrokken beroeps- en koepelorganisaties, die samenwerken binnen de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR). Met de lancering van het register willen de betrokkenen organisaties inzicht geven in de samenwerking tussen bedrijven en individuele medische beroepsbeoefenaren en instellingen. 

Over openbaarmaking van relaties tussen zorgaanbieders en fabrikanten en  leveranciers van medische hulpmiddelen en IVD’s wordt inmiddels ook gesproken. De Minister van VWS verwacht dat ook die relaties op termijn openbaar zullen worden gemaakt.

 

Gepubliceerd op:  14 mei 2013 1261 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Europese Commissie publiceert ‘staat van de gezondheidszorg’ in landen EU

De Europese Commissie heeft eind november 2019 profielen van de gezondheidsstelsels in dertig landen geschetst. Daarbij zijn de voornaamste trends in de transformatie van de gezondheidsstelsels gepresenteerd en de belangrijkste conclusies uit de landprofielen getrokken. Het Nederlandse rapport biedt een interessante vergelijking met andere landen.

5 december 2019460 x bekeken

Meldpunt Infectieziekten krijgt navolging

Het Meldpunt Uitbraken Infectieziekten (MUIZ) werkt in Rotterdam-Rijnmond zo goed dat andere GGD-regio's deze aanpak overnemen. Zuid-Holland-Zuid en recent Zeeland hebben dat al gedaan, andere regio's onderzoeken de mogelijkheid, zo blijkt uit een evaluatie.

20 november 2018411 x bekeken

Verspilling in de zorg vraagt om slimme kostenbesparing: Nederland doet zijn best

Eenvijfde van alle zorgkosten draagt niet of nauwelijks bij aan een betere gezondheid van de patiënt. Volgens de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, kunnen landen veel minder geld uitgeven aan zorg zonder het belang van patiënten te schaden. De organisatie schrijft in een recent rapport dat er overduidelijk bewijs is voor verspilling. In Nederland zijn er diverse initiatieven om verspilling tegen te gaan.

29 maart 2017889 x bekeken