Tweede convenant Gepast gebruik van zorg ondertekend

Tijdens een bijeenkomst van Zorginstituut Nederland hebben twaalf partijen in de zorg het tweede convenant 'Gepast gebruik van zorg' ondertekend. Hiermee bevestigen de partijen de wil om in de praktijk "goede zorg te bevorderen en ongewenste te ontmoedigen". Deelnemende partijen zijn ActiZ, DBC-Onderhoud, KNMG, LHV, NPCF, NVZ, NZa, de Orde, V&VN, ZOnMw, ZN en Zorginstituut.

Een eerste convenant ‘gepast gebruik in de zorg’ werd in 2011 gesloten door een deel van deze partijen. Doel was om door betere afstemming onnodige kosten in de zorg terug te dringen. Sindsdien is al veel bereikt en is het besef dat gepast gebruik leidt tot betere zorg voor hetzelfde geld, gemeengoed geworden.

In Ronde tafelbijeenkomsten bespreken de deelnemers eens in de zes weken casuïstiek. Inmiddels zijn meer partijen aangeschoven aan de ronde tafel, waaronder ActiZ, huisartsen, medisch specialisten en verpleegkundigen. Deze uitbreiding willen de deelnemende organisaties bevestigen met een nieuw convenant Gepast gebruik. Hierin ligt het accent op het identificeren en oplossen van structurele belemmeringen voor gepast gebruik.

Gepubliceerd op:   6 mei 2014 928 x bekeken