Tweede Kamer: patiënt behoudt keuzevrijheid in eerste lijn

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft op 24 juni 2014 bevestigd dat patiënten de vrijheid houden een eigen keuze te maken voor zorgverleners in de eerste lijn.

Patiënten houden hiermee recht op een vergoeding van de zorgverzekeraar als zij in de eerste lijn een eigen zorgverlener kiezen. De hoogte van deze vergoeding mag 'niet zodanig zijn dat deze feitelijk verhindert dat de verzekerde niet-gecontracteerde zorg inroept'. Dit sluit aan bij de huidige regeling in artikel 13 van de Zorgverzekeringswet, het zogeheten ‘hinderpaalcriterium’.

De Kamer wil daarnaast dat zorgverzekeraars transparanter worden richting zorgverleners en patiënten. Zij moeten op tijd aan patiënten bekendmaken bij welke zorgverlener deze het volgende kalenderjaar terecht kunnen. Als de zorgverzekeraar op een bepaald moment de vergoeding aanpast, moet de patiënt bovendien zijn bestaande vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg behouden tot en met de dag waarop die zorg is geëindigd.

Aan zorgverleners moeten de zorgverzekeraars elk kalenderjaar uiterlijk op 1 april voorafgaande aan dat jaar bekendmaken wat het zorginkoopbeleid en de procedure van de zorginkoop zijn. Ook moeten zorgverzekeraars openbaar maken hoe zij er bij de zorginkoop voor zorgen dat zorgverleners gelijk worden behandeld.

Gepubliceerd op:   4 juli 2014 2017 x bekeken