Umc’s kartrekker in innovatie o.a. preventie en personalised medicine

De umc’s verenigd in de NFU hebben met collega-kennisinstellingen en het bedrijfsleven, verenigd in de Kenniscoalitie, een plan gelanceerd om een flinke impuls te geven aan de wetenschap en innovatie in Nederland. Met een jaarlijkse investering van 1 miljard euro wordt met dit plan het palet van kansen – geïdentificeerd en gebundeld in de Nationale Wetenschapsagenda – verzilverd om de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd aan te gaan. Pesonalised medicine is een van de thema’s.
Als hofleveranciers van het wetenschappelijk onderzoek op dit terrein hebben de vele experts uit de umc’s een bijdrage geleverd aan diverse thema’s die ons werkveld raken zoals: Big data, Sport en Bewegen, Hersenen en Cognitie én Smart cities. De umc’s zijn bovenal kartrekker van drie thema’s: preventie, gezondheidszorgonderzoek en behandeling, personalised medicine en regeneratieve geneeskunde.

Er is een technologische revolutie gaande in onder meer de genomics en beeldvormende technieken (zoals MRI en CT) waardoor een explosieve groei aan data ontstaat. Ook wordt er bij grote groepen patiënten en gezonde burgers data en biomaterialen verzameld. Door al deze gegevens beter en sneller te combineren, komt er meer zicht op variatie tussen individuen en hun aandoeningen, zodat een optimale doelgerichte en persoonsgerichte behandeling (targeted therapy en personalised medicine) mogelijk wordt.

Ontwikkelingen ten aanzien van preventie van ziekte zullen een ongekende ontwikkeling doormaken de komende jaren. Voor een gezonde toekomst van de samenleving en een betaalbare gezondheidszorg, is preventie essentieel. De umc’s leveren hieraan reeds een flinke bijdrage met grote cohort-studies als LifeLines. De effectiviteit van preventie kan en moet echter worden vergroot om de druk op de curatieve gezondheidszorg en de care-sector terug te dringen. Gelet op de ontwikkelingen en het achterblijvende budget voor preventie zal hier serieus op ingezet moeten worden door bijvoorbeeld het inrichten van onconventioneel samengestelde squad teams, en het doorbreken van belemmerende conventionele grenzen tussen disciplines.’ Lees hier meer. 
Gepubliceerd op:   7 oktober 2016 1026 x bekeken