Vaker dan ooit wisselen van zorgverzekeraar

Het aantal mensen dat veranderde van zorgverzekeraar is dit jaar opnieuw gestegen: van 6 naar 7,2%. Het gaat om 1,2 miljoen mensen, zo blijkt uit de cijfers van Vektis, het informatiecentrum voor de zorg.

Dat er meer mensen dan ooit zijn overgestapt, komt volgens de samenstellers van de 'Zorgthermometer' door alle aandacht die er eind vorig jaar was voor de plannen met de inkomensafhankelijke zorgpremie. 

Men vermoedt dat meer verzekerden naar aanleiding hiervan kritisch gaan kijken naar hun zorgverzekering. Daarnaast heeft vermoedelijk de verhoging van het verplicht eigen risico - van 220 naar 350 euro - het aantal overstappers doen toenemen. Die maken gemiddeld 31 % minder kosten dan de blijvers. Een verklaring hiervoor kan zijn dat verzekerden met een laag zorggebruik meer nadenken over bijvoorbeeld het schrappen van een aanvullende verzekering, het verhogen van het vrijwillig eigen risico of het overstappen naar een andere verzekeraar. Al deze keuzes dragen bij aan een lagere premie. Overstappers maken ook minder dan de helft van de kosten op het gebied van hulpmiddelen. Wel maken zij meer gebruik van kraamzorg en verloskunde, maar dat is logisch want verzekerden tussen de 18 en 34 jaar veranderen het meeste van zorgverzekering. Mensen kiezen steeds vaker voor een vrijwillig eigen risico. Ging het in 2012 nog om 7 % van de verzekerden, in 2013 is dat gestegen tot bijna 10 %. Ook de gemiddelde hoogte ervan is toegenomen. 6 % koos zelfs voor de maximale verhoging van 500 euro. Van hen maakt ruim 10 % het maximale risico volledig vol. Mannen hebben vaker een vrijwillig eigen risico dan vrouwen, na het zeventigste levensjaar schommelt dat voor beide groepen rond de 1 %. Nog steeds sluiten de meeste mensen - 85 % - een aanvullende verzekering af. Maar de trend dat er vaker enkel voor het basispakket gekozen wordt, zet zich ook voort: dat percentage ging van 12 % in 2012 naar 14,3 procent dit jaar, een behoorlijke stijging. Aanvullend verzekerden maken bijna 30 % meer kosten op het gebied van hulpmiddelen. Dat kostenverschil zal toenemen is de verwachting, want in 2013 zijn bijvoorbeeld de rollator en andere loophulpmiddelen uit het basispakket verdwenen. Ook is er voor hoortoestellen een bijdrage van 25 % gekomen.

 

Gepubliceerd op:  26 april 2013 977 x bekeken