Value based healthcare prijs gaat naar Diabeter

De Value Based Healthcare Prize 2017 is gewonnen door Diabeter. Het nationaal centrum voor de aanpak van diabetes type 1 bij kinderen en jongeren.
Diabeter ontving de prijs uit handen van hoogleraar Michael Porter, die aan de wieg heeft gestaan van het concept voor value based healthcare: “Bij Diabeter zien we alle aspecten van value based healthcare samenkomen. Zij verzamelen uitkomstgegevens door patiënten enthousiast te maken. Ik hoop dat dit een casestudie wordt die we internationaal kunnen delen.”

Diabeter beschikt over vijf vestigingen. De artsen en verpleegkundigen werken met verschillende dashboarden om de resultaten van behandelingen te meten en indien nodig bij te sturen. Ook leefstijlcoaching maakt onderdeel uit van het zorgpad. Deze diabeteszorg leidt aantoonbaar tot minder ziekenhuisopnames, zo concludeerde de Boston Consulting Groep onlangs na onderzoek.
Gepubliceerd op:  31 mei 2017 940 x bekeken
Gerelateerde artikelen

FGM in basispakket voor diabetespatiënten met intensieve insulinebehandeling

De sensortechnologie Flash Glucose Monitoring (FGM) komt in het basispakket voor diabetespatiënten die afhankelijk zijn van een intensieve insulinetherapie en daarom vaak moeten vingerprikken. Het Zorginstituut Nederland (ZIN) heeft dit op 13 december 2019 bekendgemaakt.

18 december 2019863 x bekeken

Invitational Conference NIV over onderhoud diabetes richtlijnen

De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) heeft het initiatief genomen voor het project Modulair onderhoud diabetesrichtlijnen. Dit project wordt gefinancierd uit de stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten en ondersteund door het Kennisinstituut Federatie Medisch Specialisten en heeft tot doel het modulair herzien van de diabetesrichtlijnen die zijn ontwikkeld onder auspiciën van de NIV en zijn opgenomen in de Richtlijnendatabase.

8 mei 2019220 x bekeken

Diabetes Fonds en Diabetesvereniging Nederland werken aan één organisatie

Diabetes Fonds en Diabetesvereniging Nederland doen en bereiken veel voor mensen met diabetes. Dat is nodig, want er zijn 1,2 miljoen mensen met diabetes en er komen er steeds meer bij. Daarom willen Diabetes Fonds en Diabetesvereniging Nederland (DVN) hun krachten bundelen.

25 februari 2019484 x bekeken