Veel commotie over inkoop diabetes testmaterialen

We berichtten er al vaker over: er is veel te doen over de inkoop van diabetes testmaterialen door zorgverzekeraars, niet alleen onder de leden van Diagned, ook bij andere partijen. Lees het artikel in de Telegraaf en de vragen van kamerlid Kuzu tijdens het Algemeen Overleg over medisch hulpmiddelen. De NVKC heeft een meldpunt geopend. De Minister vraagt de NZa een en ander te onderzoeken
De NVKC heef naar aanleiding van het bericht in de Telegraaf, en ook al medio januari, zie https://www.nvkc.nl/scripts/actueel/index.php?id=456&soort=Klinische%20chemie%20in%20het%20nieuws besloten om in actie te komen. Er is online een meldpunt geopend waar ervaringen met slechte glucosemeters gemeld kunnen worden. Ook is de NVKC bezig met het opzetten van een landelijk netwerk van laboratoria waar mensen hun meter kunnen laten controleren.

Vragen van het lid Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de inkoop van goedkopere bloedglucosemeters door zorgverzekeraars (ingezonden 11 februari 2015)

  1. Kent u het persbericht van Diabetesvereniging Nederland “Gezondheid diabetespatiënten op de tweede plaats” van 15 januari 2015?
  2. Bent u zich ervan bewust dat de kwaliteit van diabeteshulpmiddelen van levensbelang is voor mensen met diabetes?

De Minister heeft tijdens het Algemeen Overleg over medisch hulpmiddelen aangekondigd de NZa te zullen vragen het selectief inkopen door zorgverzekeraars van medisch hulpmiddelen in het licht van hun zorgplicht te laten onderzoeken (zie hieronder).

In de tussentijd ontplooit uiteraard de werkgroep diabetes zelf de nodige activiteiten, zo staan voor de komende periode besprekingen gepland met onder meer Achmea en CZ.

Gepubliceerd op:  16 februari 2015 801 x bekeken