Veel meldingen over verspilling in de zorg

Het meldpunt ‘Verspilling in de zorg’ dat in mei 2013 werd geopend door het ministerie van VWS heeft 16.000 bruikbare meldingen ontvangen. Ruim 4500 meldingen kwamen binnen over de curatieve zorg. 8 % daarvan betreft onnodige en dubbele diagnostiek. Opvallend is dat patiënten vooral klagen over diagnostiek die dubbel of te vaak plaatsvindt, terwijl professionals vaak melden dat diagnostiek onnodig plaatsvindt, omdat patiënten om onderzoek vragen zonder dat daar een indicatie voor is.

Staatssecretaris Martin van Rijn schreef een en ander in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens Van Rijn zijn er al veel goede initiatieven in het veld om verspilling tegen te gaan, maar zal er nog meer actie worden ondernomen om verspilling tegen te gaan.

Veel klachten over verspilling gaan over  geneesmiddelen, bijna vijfduizend meldingen. 40 % hiervan gaat over ongebruikte geneesmiddelen die niet opnieuw worden uitgegeven. Ook wordt er, onder meer, over geklaagd dat medicijnen in te grote hoeveelheden worden voorgeschreven of tijdens de laatste levensfase, waardoor ze ongebruikt blijven.

Ook wordt er geklaagd over niet-efficiënte processen in de zorg, bijvoorbeeld lange wachttijden of de zorg van verschillende specialisten die onderling niet goed op elkaar is afgestemd. Patiënten en zorgverleners vinden ook dat er geld wordt verspild door het bieden van zorg aan mensen die hun leefstijl niet aanpassen; het stoort dat patiënten ten onrechte naar de SEH of hap gaan en ook zorgprofessionals zouden te weinig kostenbewust zijn.

Andere punten die uit de meldingen naar voren zijn gekomen zijn onder meer het teveel aan papierwerk, het ‘zinloos’ omruilen van mobiliteitshulpmiddelen bij een verhuizing, niet functionerende ICT-systemen en niet-efficiënte inzet van personeel.

Gepubliceerd op:  12 juni 2014 905 x bekeken