Veel te doen over de NIPT: KNMG neemt standpunt in

Prenatale screening en diagnostiek, in het bijzonder de niet-invasieve prenatale test NIPT, is níet bedoeld om te voorkomen dat er kinderen worden geboren met een aangeboren afwijking. Dat stelt de KNMG in reactie op de maatschappelijke discussie rond de mogelijke brede invoering van de test en ook de online petitie #Andersnietminder, tegen de brede invoering van NIPT.
De initiatiefnemers van de petitie vinden dat met de test vooral het downsyndroom wordt opgespoord, dat na de diagnose in meer dan  90 % van de gevallen de zwangerschap wordt afgebroken en de invoering van de test een sterk signaal aan de samenleving is dat het leven van mensen met downsyndroom lager wordt gewaardeerd dan dat van anderen. De petitie is inmiddels ruim 38.200 keer ondertekend.
 
De KNMG stelt dat het doel van prenatale screening en diagnostiek het informeren van de zwangere vrouw is over het risico op een erfelijke aandoening, waardoor zij een afgewogen keuze kan maken over het voortzetten van de zwangerschap en zich eventueel voor te bereiden op de geboorte van een kind met een afwijking. Ook voor de medische zorg rondom de geboorte kan kennis over aangeboren aandoeningen bij het ongeboren kind van belang zijn. De KNMG vindt dat artsen en verloskundigen vrouwen goed moeten begeleiden en ondersteunen in het proces van afweging. daarnaast moeten zorgverleners waarborgen dat vrouwen in vrijheid een keuze maken voor of tegen prenataal onderzoek.
 
Ook moeten zorgverleners en de maatschappij zowel de keuze van een vrouw om de zwangerschap af te breken als de keuze om die uit te dragen respecteren. Voor een vrije keuze is noodzakelijk dat de medische zorg voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap gegarandeerd is, aldus de KNMG. Op dit moment onderzoekt de Gezondheidsraad of de NIPT betrouwbaar genoeg is om in plaats te komen van de combinatietest die op dit moment wordt aangeboden. Naar aanleiding van een te verwachten advies van de Gezondheidsraad zal minister Schippers besluiten of de NIPT voortaan standaard aan alle zwangere vrouwen zal worden aangeboden.
Gepubliceerd op:  10 juni 2015 927 x bekeken