Veilig werken met medische technologie is opdracht van het hele ziekenhuis

Ziekenhuizen maken steeds meer werk van de veilige toepassing van medische technologie. Maar vaak zijn dit initiatieven van afdelingen, die kunnen stranden op knelpunten of lacunes in de samenwerking met andere afdelingen. Veilige toepassing van medische technologie vereist een ziekenhuisbrede inspanning. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel.
Operaties die moeten worden uitgesteld omdat de centrale sterilisatieafdeling de nieuwe robotarmen nog niet kan reinigen. Of een echoapparaat dat vanwege een onbekende functionaliteit de echo van de vorige patiënt uitprint. Het veilig gebruik van medische technologie hapert soms door onvoorziene oorzaak. Technisch is het apparaat prima in orde, maar als de aanschaf niet is gemeld kan de sterilisatieafdeling het niet schoonmaken. Met echoapparaten die op een andere afdeling hun nut al hebben bewezen, moet op een nieuwe afdeling toch worden proefgedraaid. De aanschaf en het gebruik van nieuwe medische apparatuur moet volgens ziekenhuisbrede protocollen verlopen om veilig gebruik te waarborgen, zo blijkt uit onderzoek van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) in vijf ziekenhuizen.
 
Ziekenhuizen besteden steeds meer aandacht aan veilige toepassing van medische technologie, maar dit zijn vaak losstaande initiatieven. Volgens de onderzoekers moet er ziekenhuisbreed structureel aandacht komen voor veilige toepassing van medische technologie. Zo zou de bekwaamheid van zorgverleners om met medische apparatuur te werken wordt beter moeten worden getoetst of gedocumenteerd.
 
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft begin 2013 gesteld actief te gaan toezien op naleving van het Convenant Medische Technologie. Dit convenant van onder meer NVZ, NFU en RN beschrijft aan de hand van de ‘levenscyclus van medische technologie’ – aanschaf, gebruik en afstoting – hoe veilige toepassing van medische technologie is te organiseren.
 
Klik  hier voor het rapport.
Gepubliceerd op:  12 november 2013 1572 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Routekaart ondersteunt ziekenhuizen en medici bij de veilige toepassing van medische technologie

In ziekenhuizen wordt steeds vaker medische technologie toegepast, zoals robotchirurgie, MRI-scanners en infuuspompen. Aanpassingen van bestaande technologieën en het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden gaan snel. Hoe zorg je dat zorgprofessionals deze op een deskundige manier blijven toepassen? Het NIVEL heeft samen met betrokkenen een routekaart ontwikkeld die stapsgewijs beschrijft hoe ziekenhuizen en wetenschappelijke verenigingen de bekwaamheid van zorgprofessionals kunnen blijven borgen.

30 augustus 2017826 x bekeken

Ziekenhuizen krijgen alle coronakosten gecompenseerd

De zorgverzekeraars en ziekenhuizen (NVZ, NFU) hebben een akkoord bereikt over de compensatie van het omzetverlies en de extra kosten die ziekenhuizen dit jaar maken door de coronacrisis. Ziekenhuizen krijgen alle gecontracteerde omzet voor 2020 vergoed. Daarbij worden de meer- en minderkosten verrekend. Als een ziekenhuis in de rode cijfers komt door de coronakosten, mag het de zorgverzekeraars vragen om extra financiële steun.

17 juli 2020378 x bekeken

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars geven vernieuwing van ziekenhuiszorg extra impuls

Om een extra impuls te geven aan de noodzakelijke vernieuwing van de zorg hebben de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een pakket van maatregelen afgesproken. Naast een financiële injectie om nieuwe initiatieven versneld van de grond te krijgen, bundelen ziekenhuizen en zorgverzekeraars hun krachten om de stijgende kosten van dure geneesmiddelen te beteugelen, gepast gebruik verder te bevorderen en om knelpunten op IT-gebied aan te pakken.

19 februari 20201745 x bekeken