Vektis publiceert jaarcijfers zorgverzekeraars

Elk jaar publiceert Vektis de jaarcijfers over de zorgverzekeraars en de zorgfinanciering. Deze zijn sinds half juli beschikbaar. Vektis levert informatie over gedeclareerde zorg op het niveau van zorgaanbieder of zorgverzekeraar.
De highlights van de jaarcijfers 2018 zijn:

Het aantal zorgverzekeraars blijft 24. Er is één zorgverzekeraar verdwenen; iptiQ is als nieuwe zorgverzekeraar toegetreden tot de zorgverzekeringsmarkt.

Het merendeel van de zorgverzekeraars sluit net als in 2016 het jaar 2017 met een negatief resultaat af. De lasten laten in 2017 een sterkere stijging zien dan de baten, waardoor het verlies toeneemt ten opzichte van 2016 tot 618 miljoen euro. Dit komt neer op 36,27 euro negatief per verzekerde.

Bij de aanvullende verzekeringen komt het resultaat in tegenstelling tot het jaar ervoor over 2017 wel positief uit. De baten laten een kleine stijging ten opzichte van 2016 zien, terwijl de lasten een kleine daling laten zien. Dit resulteert in een positief resultaat van 135 miljoen euro. Dit is echter onvoldoende om het verlies op de Zorgverzekeringswet te compenseren.

Download hier de gehele publicatie en bekijk de pagina met de jaarcijfers, ook van eerdere jaren hier.
Gepubliceerd op:   5 september 2018 918 x bekeken
Gerelateerde artikelen

NZa waarschuwt zorgverzekeraars wegens intransparant inkopen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt zorgverzekeraars VGZ, CZ en DSW een waarschuwing op. De zorgverzekeraars krijgen deze waarschuwing omdat zij onvoldoende transparant zijn geweest naar zorgaanbieders tijdens het zorginkoopproces.

2 september 20191617 x bekeken

Meerjarige contracten in de zorg: stand van zaken anno 2018

Sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006 onderhandelen zorgverzekeraars en zorgaanbieders over de kwaliteit, prijs en volume van zorg. Een van de ontwikkelingen op de zorginkoopmarkt is dat van eenjarige contracten wordt overgestapt op meerjarige contracten. Deze ontwikkeling heeft zich ook in 2017 en 2018 doorgezet.

29 november 2018670 x bekeken

NZa beboet zorgverzekeraar die onvoldoende transparant is tijdens zorginkoop

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft een boete uitgedeeld van € 10.000 aan een zorgverzekeraar die een wijziging in haar zorginkoopplan voor 2017 niet voldoende kenbaar heeft gemaakt aan aanbieders van hulpmiddelen. Dit druist in tegen de transparantieregels voor de zorginkoop. Inmiddels heeft de zorgverzekeraar haar interne procedures voor de zorginkoop verbeterd.

18 januari 2018764 x bekeken