Verdere bezuinigingen in de zorg

VVD en PvdA zijn het in hoofdlijnen eens over de invulling van het bezuinigingspakket van 6 miljard euro voor 2014 en verder.
Het schijnt zo te zijn dat een definitief besluit niet voor half augustus valt, omdat de coalitie dan pas beschikt over de nieuwste koopkrachtontwikkelingen en economische ramingen. Die kunnen nog leiden tot aanpassingen. De zorg wordt wederom niet ontzien; met name de tweede lijn moet verder bezuinigen. 

De bezuinigingen die uit de zorg moeten komen hebben voornamelijk te maken met het drukken van de kostenstijgingen bij ziekenhuizen en artsen, het versoberen van medicijnenvergoedingen en het inkomensafhankelijker maken van de  zorgtoeslag, zodat mensen met hogere inkomens er minder snel voor in aanmerking komen. Met name de plannen over het verder terugdringen van de kostenstijgingen in de zorg zijn van belang; er komen steeds meer signalen dat er meer terughoudend zou moeten worden omgegaan met aanvragen van onderzoek en diagnostiek. Met name dubbele diagnostiek heeft daarbij de aandacht. Medio augustus zal hierover meer duidelijkheid komen, en uiteraard ook de presentatie van de begroting van VWS tijdens Prinsjesdag zal belangrijk zijn. Klik hier voor artikel. Wij houden u op de hoogte.

 

Gepubliceerd op:  16 juli 2013 989 x bekeken