Verspilling in de zorg vraagt om slimme kostenbesparing: Nederland doet zijn best

Eenvijfde van alle zorgkosten draagt niet of nauwelijks bij aan een betere gezondheid van de patiënt. Volgens de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, kunnen landen veel minder geld uitgeven aan zorg zonder het belang van patiënten te schaden. De organisatie schrijft in een recent rapport dat er overduidelijk bewijs is voor verspilling. In Nederland zijn er diverse initiatieven om verspilling tegen te gaan.
In Nederland wordt het snijmes de laatste jaren opvallend vaak gehanteerd door zorgverleners zelf. Artsen en instellingen komen met tientallen creatieve besparingsideeën die de zorg op termijn goedkoper moeten maken. De meeste winst wordt behaald op de werkvloer, schreef minister Schippers van Volksgezondheid eind vorig jaar aan de Tweede Kamer: het zijn immers de artsen en zorgverleners die zien waar geld wordt verspild. Zo hebben medisch specialisten onlangs een lijst opgesteld van behandelingen die niet effectief zijn, nadat de minister had gevraagd om mee te denken over besparingen. De Volkskrant besteeddde op 27 maart een groot artikel aan dit soort initiatieven vanaf de werkvloer.

Zorgverzekeraar VGZ werkt samen met negen instellingen waar ideeën worden uitgeprobeerd die de zorg verbeteren én goedkoper maken. Succesvolle initiatieven worden daarna elders geïntroduceerd. En toen minister Schippers drie jaar geleden een oproep deed om mee te denken over het tegengaan van verspilling in de zorg, kwamen 2.400 suggesties binnen, van burgers en zorgverleners. De beste ideeën worden nu nader onderzocht of zijn zelfs al in praktijk gebracht.

Een van de manieren die in de praktijk wordt gebracht om te besparen is dat de diagnose al bij de huisarts wordt gesteld. Patiënten kunnen bij sommige huisartsenposten meteen een röntgenfoto, hartfilmpje of test krijgen en hoeven daarvoor niet naar de eerste hulp. Bij de huisarts is dergelijk onderzoek goedkoper dan in het ziekenhuis, omdat daar tal van andere kosten worden doorberekend in het tarief. Landelijk kan zo volgens VGZ bijna 2 miljoen euro worden bespaard.

Lees hier het hele artikel. 
Gepubliceerd op:  29 maart 2017 877 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Topambtenaar VWS: helft behandelaanbod in vijf jaar transparant

Over vijf jaar moet 50 % van het behandelaanbod in de curatieve zorg transparant zijn. Dat bepleit Bas van der Dungen, directeur-generaal curatieve zorg van VWS. Om dit te realiseren moet de Nederlandse zorg niet opnieuw het wiel uitvinden, maar gebruik maken van al bestaande internationaal beschikbare standaarden zoals die van ICHOM.

31 mei 2017787 x bekeken

Agenda voor de Zorg: ‘Investeer in vernieuwende zorg’

Investeer in vernieuwende zorg. Dat is de oproep aan een nieuw Kabinet door een brede coalitie van patiënten-, cliënten- en ouderenorganisaties, zorgverleners, zorgaanbieders, publieke gezondheidsdiensten en zorgverzekeraars.

29 maart 2017848 x bekeken

Veiligheid medische hulpmiddelen te verbeteren door centralisatie en inzet op maat

Gebruik van medische hulpmiddelen in ziekenhuizen kan een bedreiging vormen voor de veiligheid van de patiënt. Nivel-onderzoeker Petra Porte bekeek hoe het gebruik van medische hulpmiddelen veiliger kan worden. Inzet op maat, met oog voor de wensen en behoeften van de gebruikers, is een van haar aanbevelingen. Op 29 januari promoveerde Porte op dit onderwerp aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

19 februari 20202115 x bekeken