Verzoek medewerking: HTA - ervaringen in Nederland

Uw medewerking is nodig in verband met een onderwerp dat wellicht nu nog wat ‘ver van ons bed’ lijkt maar een grote rol kan gaan spelen. Het gaat om Health Technology Assessment (HTA). Wij stuurden u hierover een ledenmail op 28 april jl.
HTA is een verzamelnaam voor evaluatieonderzoek in de gezondheidszorg, en dient als instrument ter onderbouwing van het wel of niet toelaten, bevorderen of daadwerkelijk gebruiken van een medische technologie. We hebben daar in Diagned-verband ook regelmatig aandacht aan besteed.
 
Op 28 april jl. stuurden wij u een korte enquête hierover. Wij verzoeken iedereen om deze in te vullen óf aan te geven dat het onderwerp niet relevant voor uw bedrijf is. Hier vindt u de tekst van de enquête.
Gepubliceerd op:  26 mei 2016 821 x bekeken