VGZ staakt aanbesteding diabetestestmaterialen

Na CZ heeft nu ook VGZ voortijdig een aanbestedingsprocedure voor de inkoop van diabetes testmaterialen stopgezet. Namens de betrokken bedrijven was door Diagned in een eerder stadium al een aantal juridische en organisatorische knelpunten rond de uitvoering van het nieuw ingezette beleid onder de aandacht van VGZ gebracht.
Toen eind vorige week de rechtbank Midden-Nederland (klik hier) een vergelijkbare aanbesteding van VGZ voor dieetpreparaten onrechtmatig achtte, heeft Diagned nogmaals aangedrongen op stopzetting van de procedure. Uiteindelijk heeft VGZ hiertoe besloten. Diagned is meer uitgenodigd begin 2014 met VGZ te komen praten over het inkoopbeleid van diabetes testmateriaal voor 2015. Voor 2014 zal voorlopig niets wijzigen.
 
Ook andere partijen hebben VGZ gewezen op de consequenties van de aangekondigde aanbesteding. Door de Diabetesvereniging Nederland is hierover het volgende bericht op hun website geplaatst:
 
"Zorgverzekeraar VGZ stopt op aandringen van Diabetesvereniging Nederland (DVN) met het voorkeursbeleid voor diabetestestmateriaal. Zo was VGZ van plan om uit kostenbesparing 75% van haar diabetespatiënten over te zetten op dezelfde bloedglucosemeter. Diabetesvereniging Nederland ging hiertegen in protest. VGZ draait de plannen nu terug. Zorgverzekeraar VGZ wilde in 2014 het inkoopbeleid van diabeteshulpmiddelen wijzigen. Dat zou betekenen dat verzekerden moesten overstappen op een andere leverancier, een andere, goedkope meter en andere teststrips. Dit vindt DVN een negatieve verandering die ingrijpt in de keuzevrijheid voor de mensen met diabetes. Bij de totstandkoming van dit voornemen bleek VGZ geen enkele verzekerde betrokken te hebben. DVN had al eerder uitgesproken er niet gelukkig mee te zijn dat zorgverzekeraars patiëntenorganisaties niet bij dergelijke beleidsplannen betrekken. “Patiëntparticipatie is juist van groot belang voor de kwaliteit van de gezondheidszorg, en zeker voor zorgverzekeraars cruciaal om hun dienstverlening op peil te houden”, zegt Margreeth Smilde, voorzitter van Diabetesvereniging Nederland. Diabetesvereniging Nederland riep daarop enkele weken geleden haar leden op om via een meldpunt op de site hun mening en ervaring te delen en stuurde een brandbrief naar VGZ. Na gesprekken met DVN, besloot VGZ de procedure om te komen tot andere vergoedingen voor diabetestestmateriaal te staken. VGZ geeft aan dat zij meer tijd wil nemen om de procedure zorgvuldig voor te bereiden en dat zij de stem van de patiënt er meer bij wil betrekken. Nu de voorgenomen wijzigingen van de baan zijn, kunnen VGZ-verzekerden hun huidige bloedglucosemeter houden. Ook krijgen ze dezelfde hoeveelheid teststrips vergoed. En alle verzekerden kunnen via hun eigen vertrouwde leverancier blijven bestellen. “Een wijze beslissing van VGZ”, vindt Margreeth Smilde. “Wij waarderen het dat VGZ de mening van de patiënt nu toch meeweegt in haar beleid. Keuzevrijheid is voor de patiënt heel belangrijk, en die blijft nu behouden.” DVN is blij dat haar lobby voor keuzevrijheid al op zo korte termijn resultaat heeft. Smilde: “We gaan er vanuit dat ook andere zorgverzekeraars dit voorbeeld van VGZ volgen en ons in een vroegtijdig stadium betrekken bij eventuele plannen die invloed hebben op de keuzevrijheid.”
 
Gepubliceerd op:  29 november 2013 1841 x bekeken
Gerelateerde artikelen

VGZ zet fors in op bezuinigingen laboratoriumdiagnostiek (en de wereld op zijn kop)

VGZ voert al enige jaren een actief beleid op diagnostiek, inclusief trombosezorg. VGZ heeft dit voorjaar een tender uitgeschreven waarbij zij streeft naar zinnige, integrale digitale diagnostiek die uiteindelijk moet leiden tot een besparing van € 60 miljoen op jaarbasis. Daartoe wordt onder meer ingezet op regionale organisatie met schaalvergroting en verregaande vormen van samenwerking over de disciplines en lijnen heen. Met ingang van 2020 contracteert VGZ in 9 regio’s een integrale regievoerende diagnostiekaanbieder.

24 oktober 20191354 x bekeken

Binnen twee weken diagnose prostaatkanker

Het Radboudumc Centrum voor Oncologie heeft het diagnosetraject voor prostaatkanker grondig vernieuwd. Daardoor weten mannen met mogelijk prostaatkanker in maximaal twee weken waar ze precies aan toe zijn, een proces dat nu soms maanden duurt. Bovendien is de diagnostiek nauwkeuriger geworden en krijgt iedere patiënt een persoonlijk, multidisciplinair afgewogen behandeladvies.

30 augustus 2017590 x bekeken