Voorkomen dubbele diagnose: lokale EPD-vervanger draagt daaraan bij

Om te voorkomen dat patiënten twee keer achter elkaar dezelfde onderzoeken krijgen is een diagnostisch centrum een initiatief gestart om medische gegevens slimmer te delen.

 

Zonder landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD) moeten onderzoeksresultaten zo toch bij de juiste zorgverlener terechtkomen. De pilot is een initiatief van de kliniek Diagnostiek voor U in Den Bosch en een aantal regionale ziekenhuizen, die hopen op deze manier kosten in de zorg te besparen. Het gaat om het opnieuw gebruiken van uitslagen van een bloedonderzoek, urineonderzoek of een röntgenfoto. 
"Bij ongeveer vijf procent van de patiënten vraagt eerst de huisarts een test aan en beslist die daarna dat het toch beter is een bezoek aan de specialist te brengen. Die bestelt vaak precies dezelfde onderzoeken", stelt Astrid van der Put, directeur van Diagnostiek voor U tegenover NU.nl. 
"Wij hebben ons systeem zo aangepast dat als de patiënt toestemming geeft, de specialist de onderzoeksresultaten kan inzien."

De stap lijkt een kleine wijziging in het systeem, maar realiseert meer dan het Landelijk EPD zou kunnen doen. Dat systeem zou de komende jaren nog niet in staat zijn om een röntgenfoto van een patiënt te delen. "Het verschil is dat wij onderzoeksresultaten inzichtelijk maken", aldus Van der Put. "We delen na toestemming van de patiënt wat we al hebben."

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) reageert enthousiast op de pilot. De autoriteit trok in maart via minister Edith Schippers bij de Tweede Kamer aan de bel over dubbele diagnoses. 
"Er gaat jaarlijks 760 miljoen euro om in eerstelijns diagnostiek door de huisarts", stelt een zegsvrouw. Zij wijst erop dat de trend bij verzekeraars juist is om niet dubbel in te kopen. "Je moet voorkomen dat dezelfde diagnose nogmaals wordt gedaan." Dat is een relatief dure overbehandeling, terwijl bij het hergebruiken van onderzoeksresultaten nauwelijks extra kosten worden gemaakt als een patiënt toch via een huisarts bij de specialist uitkomt.
Daarnaast is er volgens de NZa nog een voordeel. Als onderzoeken in eerste instantie bij de huisarts worden gedaan, komt de patiënt niet in het ziekenhuis.

Het centrum werkt samen met het Eindhovense Maxima Medisch Centrum en het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De pilot moet duidelijk maken of het hergebruik van onderzoeksresultaten inderdaad voordeel oplevert.

Een zegsvrouw van het Jeroen Bosch Ziekenhuis bevestigt het overleg en mogelijke voordelen van het hergebruik van informatie. Ze tempert echter de verwachting van het nieuwe systeem. 
"Het nut van voor medisch specialisten om bij de onderzoeksresultaten te kunnen is om trends te kunnen zien en een goede afweging te kunnen maken of herhaling van onderzoek of aanvullend onderzoek nodig is", stelt ze.

Een zegsman van de koepel van diagnostische centra stelt dat veel dubbele behandelingen geen onwil zijn van artsen, maar voortkomen uit de complexiteit van de zorg. Hij ziet veel heil in het systeem.

 

Gepubliceerd op:  26 april 2013 1252 x bekeken