Voorstel wijziging Wet inzake bloedvoorziening: uitzondering voor kalibreren

Er ligt een voorstel om de Wet inzake bloedvoorziening te wijzigen. Daardoor wordt het mogelijk dat marktpartijen die een geringe hoeveelheid bloed nodig hebben voor het kalibreren van diagnostische of medische hulpmiddelen of voor het doen van onderzoek, niet meer de aanwijzingsprocedure hoeven te doorlopen.
In het voorstel worden rechtspersonen die de producten uitsluitend gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek, onderwijsdoeleinden of het valideren van diagnostische of medische hulpmiddelen vrijgesteld van een aanwijzing voor de aflevering van bloed- en tussenproducten. In de praktijk vallen daaronder ook bedrijven die diagnostische of medische hulpmiddelen op de markt brengen, naast onderzoeksinstituten en onderwijsinstellingen mits deze rechtspersoonlijkheid hebben.
 
Op deze wijze wordt het mogelijk om zonder extra eisen kleine hoeveelheden bloed te gebruiken voor onderzoek, onderwijs en kalibratie af te schaffen. Voor wat betreft dat laatste punt stelt de Minister: “De Nederlandse gezondheidszorg kan niet functioneren zonder adequate diagnostische en medische hulpmiddelen. Het kalibreren van deze hulpmiddelen is een noodzakelijke stap in het proces.”
 
De behandeling van het wetsvoorstel is in volle gang. De diverse Kamerfracties hebben vragen gesteld, waarop de Minister onlangs heeft gereageerd. U kunt het betreffende kamerstuk hier vinden. 
Gepubliceerd op:  20 januari 2015 681 x bekeken