Voortgang discussie nieuwe Europese regels IVD

Op 26 mei jl. heeft VWS een veldbijeenkomst gehouden om de partijen die te maken hebben met de discussies rond de voorstellen voor de nieuwe Verordeningen over medische hulpmiddelen en IVD. te informeren over de stand van zaken. Diagned was daarbij. Op de ledenbijeenkomst van 19 juni zal verslag worden gedaan, en onder meer worden ingegaan op het vervolg.
Waarschijnlijk start na de zomer  de “trioloog” tussen Raad, Europarlement en Commissie. Kort daarvoor wordt een document openbaar gemaakt met de standpunten van elk van de drie instellingen. Dan is er weer een moment waarop Diagned kritisch zal kijken naar de voor onze branche belangrijke punten.
 
Wellicht kunnen tijdens het Nederlandse voorzitterschap (de eerste helft van 2016) de verordeningen worden aangenomen.
Gepubliceerd op:  10 juni 2015 675 x bekeken