Voortgang discussies over nieuwe regels IVD in Brussel

Vertegenwoordigers van de lidstaten hebben op 20 juni jl. de acties besproken over de voorstellen voor nieuwe regels voor medische hulpmiddelen en IVD’s. Het proces loopt vertraging op. Nederland heeft aangedrongen op aandacht voor de aparte positie van IVD’s.

Het wetgevingsproces is onder het Griekse voorzitterschap niet erg opgeschoten. Men worstelt nog steeds met de diverse voorstellen. Men streeft er naar om eind van dit jaar politieke overeenstemming te hebben en formele aanvaarding van de voorstellen eerste helft 2015.  Goed nieuws is dat de Nederlandse regering in Brussel nogmaals heeft benadrukt dat men moet waarborgen dat de regels voor medische hulpmiddelen niet 1 op 1 worden toegepast op IVD’s, omdat er verschillen zijn tussen deze producten. Wij houden u op de hoogte.

Klik hier voor meer informatie

Gepubliceerd op:   4 juli 2014 640 x bekeken