Voortgang van het beleid op het gebied van medische hulpmiddelen

Minister voor Medische Zorg van Ark heeft op 9 oktober jl. een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over het beleid op het terrein van medische hulpmiddelen. Zij benadrukt dat de coronapandemie duidelijk het groet belang van medische technologie en hulpmiddelen heeft aangetoond voor het waarborgen van de continuïteit van zorg. De beschikbaarheid van medische producten zoals testen is van vitaal belang gebleken voor het redden van levens en het beschermen en ondersteunen van zorgpersoneel.
Er zit ook een Actielijst bij, die erop gericht is om ervoor te zorgen dat medische hulpmiddelen en technologie veilig, betaalbaar, toegankelijk en snel kunnen worden (door)ontwikkeld en geschikt gemaakt kunnen worden zodat deze middelen in de zorgpraktijk en voor de patiënt of cliënt bruikbaar worden.

Het actieplan bevat punten als:

-          het stimuleren van vraag gestuurde (door)ontwikkeling van MedTech
-          een continue horizonscan zodat er inzicht komt welke relevante MedTech innovaties eraan komen
-          een helder overzicht van wettelijke vereisten, eenduidige definities en terminologie (niet alleen voor markttoelating maar ook voor bijv. vergoeding en meldplichten)
-          een overzicht van passende methoden om veiligheid, effectiviteit en doelmatigheid aan te tonen.
-          vergoeding van MT

Diagned is, samen met de andere koepels, nauw hierbij betrokken geweest en zal dat ook blijven. De brief en de actielijst zullen op 15 oktober tijdens het AO geneesmiddelen- en medisch hulpmiddelenbeleid aan de orde komen.
 
 
Gepubliceerd op:  15 oktober 2020 536 x bekeken