Vragen Tweede Kamer over Wetsvoorstel gunstbetoon medische hulpmiddelen

In de laatste Ezine van 2015 is ruim aandacht besteed aan een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de Medische Hulpmiddelen, om zo toezicht door Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) mogelijk te maken op naleving van regels over interacties tussen leveranciers van medische hulpmiddelen en zorgprofessionals.

Het ingediende wetsvoorstel ingediend heeft geleid tot een groot aantal vragen (klik hier voor het kamerstuk waarin alle vragen van de verschillende fracties in de Tweede Kamer zijn opgenomen).

Met name vanuit de hoek van de PvdA, SP en PVV was de teneur van de vragen behoorlijk kritisch. Er worden parallellen getrokken met de geneesmiddelensector en kritische vraagtekens geplaatst bij financiële relaties tussen leveranciers van medische hulpmiddelen en zorgprofessionals in algemene zin. Daarnaast zijn door meerdere partijen vragen gesteld over de toelaatbaarheid van sponsoring onder de nieuwe wetgeving. Sponsoring wordt - in tegenstellig tot geschenken, dienstverlening, gastvrijheid bij bijeenkomsten en bonussen en kortingen - in het wetsvoorstel niet expliciet uitgezonderd van het verbod op gunstbetoon. Onder de GMH gedragscode is sponsoring wel toegestaan, zolang aan de in de code gestelde voorwaarden wordt voldaan. De antwoorden van de minister van VWS in de richting van de Kamer kunnen in de tweede helft van februari worden verwacht. 

Gepubliceerd op:  26 januari 2016 656 x bekeken