Wederkerigheid GMH

Naast alle aandacht in de pers en Tweede Kamer is de afgelopen maanden meer in de luwte weer een aantal stappen gezet om te komen tot wederkerigheid van de Gedragscode Medische Hulpmiddelen.

 

 In navolging op het overleg op bureauniveau met de KNMG, Orde van Medisch Specialisten, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (en de NFu) staat de besluitvorming over aansluiting bij de GMH de komende maand op de agenda’s van de besturen van deze organisaties. De verwachting is dat de Gedragscode per 1 januari 2014 in werking zal treden voor de leden van de KNMG en de ziekenhuizen.

Daarnaast werkt de GMH aan register, waarin ook andere koepelorganisaties zich kunnen laten opnemen ten teken van het feit dat zij de Code onderschrijven en hun leden zich hebben verplicht tot naleving. Diagned zal het belang van aansluiting bij de Gedragscode zeker ook blijven benadrukken onder de zorgprofessionals in de laboratoria.

 

Gepubliceerd op:   4 juni 2013 1094 x bekeken
Gerelateerde artikelen

GMH Trainingen 2020

De GMH organiseert ook in 2020 wederom een aantal trainingen over de Gedragscode Medische Hulpmiddelen. Deze staan gepland op woensdagochtend 26 februari, 13 mei, 9 september en 25 november (09.30 – 12.30 uur) in het Van der Valk Hotel Houten.

22 oktober 2019528 x bekeken

GMH – Afspraken met zorginstellingen over handelstransacties moeten aan regels voldoen (19.01)

De GMH staat niet in de weg aan het op een andere wijze juridisch invullen van handelstransacties dan de ‘gewone’ levering met eigendomsoverdracht, zoals lease en huur. Afspraken over kortingen op de kosten daarvan zijn toegestaan, mits daarbij wordt voldaan aan de regels over kortingen en bonussen in de GMH. Ook proefplaatsingen zijn toegestaan.

23 oktober 2019399 x bekeken

GMH - Sponsoren van nascholing en fietsen in Spanje niet toegestaan (19.02)

De Codecommissie van de GMH heeft een advies gegeven over de vraag of een leverancier van medisch hulpmiddelen een nascholing in Spanje mag sponsoren voor Nederlandse tandartsen, als een groot deel van het programma gerelateerd was aan wielrennen. Om meerdere redenen is dat niet toegestaan.

23 oktober 2019411 x bekeken