Wederkerigheid GMH

Naast alle aandacht in de pers en Tweede Kamer is de afgelopen maanden meer in de luwte weer een aantal stappen gezet om te komen tot wederkerigheid van de Gedragscode Medische Hulpmiddelen.

 

 In navolging op het overleg op bureauniveau met de KNMG, Orde van Medisch Specialisten, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (en de NFu) staat de besluitvorming over aansluiting bij de GMH de komende maand op de agenda’s van de besturen van deze organisaties. De verwachting is dat de Gedragscode per 1 januari 2014 in werking zal treden voor de leden van de KNMG en de ziekenhuizen.

Daarnaast werkt de GMH aan register, waarin ook andere koepelorganisaties zich kunnen laten opnemen ten teken van het feit dat zij de Code onderschrijven en hun leden zich hebben verplicht tot naleving. Diagned zal het belang van aansluiting bij de Gedragscode zeker ook blijven benadrukken onder de zorgprofessionals in de laboratoria.

 

Gepubliceerd op:   4 juni 2013 1048 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Trainingen GMH

Als u dit jaar nog een GMH training wilt volgen moet u zich snel opgeven. De training in mei is reeds vol. De volgende training is gepland op 2 oktober. Bij grote belangstelling zal dit jaar nog een extra interactieve training worden gepland.

25 februari 2019125 x bekeken

GMH: aanpassing regels voor product gerelateerde bijeenkomsten op komst

De afgelopen periode heeft het bestuur van stichting GMH overleg gevoerd met het ministerie van VWS over de knelpunten, die zich in de huidige praktijk voordoen als gevolg van de aanscherping van de regels voor product gerelateerde bijeenkomsten in de Beleidsregels Gunstbetoon en de GMH Code. Naar aanleiding hiervan treft het ministerie op dit moment voorbereidingen om de Beleidsregels Gunstbetoon op een paar punten aan te passen, zodat deze beter aansluiten bij de praktijk.

12 december 2018167 x bekeken