Wel profylaxe bij trombocytopenie

Een preventieve trombocytentransfusie bij patiënten met trombocytopenie is beter dan het niet-geven van bloedplaatjes. De profylaxe vermindert duidelijk het risico op bloedingen. Dit blijkt uit gerandomiseerd onderzoek van Simon Stanworth e.a., dat verscheen in the New England Journal of Medicine.

Trombocytopenie kan optreden als gevolg van hematologische kanker of de behandeling daarvan. In de CBO-conceptrichtlijn wordt dan een profylactische trombocytentransfusie aangeraden bij een bloedplaatjesaantal van 10x109/L of lager. Stanworth e.a. onderzochten of het veilig is dit achterwege te laten, naar aanleiding van een recent onderzoek dat deze suggestie deed. In dat onderzoek was de uitkomstmaat het aantal transfusies in plaats van een klinische uitkomst. Maar, zo bleek: patiënten met profylactische trombocytentransfusie hadden behalve een lager bloedingsrisico, ook minder dagen met een bloeding en een langere periode tot de eerste bloeding.

Er was geen verschil in bloedingsrisico tussen wel of geen profylaxe bij de subgroep van patiënten die een autologe stamceltransplantatie ondergingen. De studie was niet groot genoeg om de profylaxe in deze subgroep af te schaffen, en nader onderzoek is dus gewenst. In een begeleidend commentaar merkt Sherrill Slichter op dat het aantal therapeutische transfusies juist lager is bij patiënten die niet preventief bloedplaatjes kregen. Dit rechtvaardigt echter niet dat deze patiëntengroep blootgesteld wordt aan een hoger risico op bloedingen.

Gepubliceerd op:  14 mei 2013 1102 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Keuzehulp ontwikkeld voor testen op prostaatkanker

Diagnostiek bij prostaatkanker heeft al een tijd veel aandacht. Veel mannen hebben vragen over prostaatkanker, of en zo ja hoe dit kan worden getest en of dat een goede optie is. De nieuwe keuzehulp op Thuisarts.nl ‘Testen op prostaatkanker?’ helpt mannen die hierover vragen hebben een weloverwogen keuze te maken.

18 december 2019754 x bekeken

Unilabs neemt Saltro over

Diagnostiekaanbieder Saltro treedt per 1 januari 2020 toe tot Unilabs, de Europees marktleider in de diagnostiek. Door zich bij Unilabs te voegen wil Saltro anticiperen op de ontwikkelingen in de zorg in Nederland, zodat zij vernieuwingen in de diagnostiek sneller kunnen gaan doorvoeren. De NZa moet nog groen licht geven voor de overname.

5 december 2019152 x bekeken