Wel profylaxe bij trombocytopenie

Een preventieve trombocytentransfusie bij patiënten met trombocytopenie is beter dan het niet-geven van bloedplaatjes. De profylaxe vermindert duidelijk het risico op bloedingen. Dit blijkt uit gerandomiseerd onderzoek van Simon Stanworth e.a., dat verscheen in the New England Journal of Medicine.

Trombocytopenie kan optreden als gevolg van hematologische kanker of de behandeling daarvan. In de CBO-conceptrichtlijn wordt dan een profylactische trombocytentransfusie aangeraden bij een bloedplaatjesaantal van 10x109/L of lager. Stanworth e.a. onderzochten of het veilig is dit achterwege te laten, naar aanleiding van een recent onderzoek dat deze suggestie deed. In dat onderzoek was de uitkomstmaat het aantal transfusies in plaats van een klinische uitkomst. Maar, zo bleek: patiënten met profylactische trombocytentransfusie hadden behalve een lager bloedingsrisico, ook minder dagen met een bloeding en een langere periode tot de eerste bloeding.

Er was geen verschil in bloedingsrisico tussen wel of geen profylaxe bij de subgroep van patiënten die een autologe stamceltransplantatie ondergingen. De studie was niet groot genoeg om de profylaxe in deze subgroep af te schaffen, en nader onderzoek is dus gewenst. In een begeleidend commentaar merkt Sherrill Slichter op dat het aantal therapeutische transfusies juist lager is bij patiënten die niet preventief bloedplaatjes kregen. Dit rechtvaardigt echter niet dat deze patiëntengroep blootgesteld wordt aan een hoger risico op bloedingen.

Gepubliceerd op:  14 mei 2013 1061 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Unilabs neemt Saltro over

Diagnostiekaanbieder Saltro treedt per 1 januari 2020 toe tot Unilabs, de Europees marktleider in de diagnostiek. Door zich bij Unilabs te voegen wil Saltro anticiperen op de ontwikkelingen in de zorg in Nederland, zodat zij vernieuwingen in de diagnostiek sneller kunnen gaan doorvoeren. De NZa moet nog groen licht geven voor de overname.

5 december 201941 x bekeken

VGZ zet fors in op bezuinigingen laboratoriumdiagnostiek (en de wereld op zijn kop)

VGZ voert al enige jaren een actief beleid op diagnostiek, inclusief trombosezorg. VGZ heeft dit voorjaar een tender uitgeschreven waarbij zij streeft naar zinnige, integrale digitale diagnostiek die uiteindelijk moet leiden tot een besparing van € 60 miljoen op jaarbasis. Daartoe wordt onder meer ingezet op regionale organisatie met schaalvergroting en verregaande vormen van samenwerking over de disciplines en lijnen heen. Met ingang van 2020 contracteert VGZ in 9 regio’s een integrale regievoerende diagnostiekaanbieder.

24 oktober 2019915 x bekeken