Werkgroep Infectie Preventie (WIP) wordt opgeheven

De Werkgroep Infectie Preventie wordt opgeheven. Dit werd in december 2016 bekend. Dit heeft te maken met het feit dat het ook VWS niet is gelukt om veldpartijen bereid te krijgen financieel bij te dragen aan een toekomstbestendige bekostiging van de WIP en dat men geen andere mogelijkheden ziet of wil benutten om dit doel te bereiken.
Tevens werd aangegeven dat VWS niet bereid is zelf de financiering op zich te nemen. Het is onduidelijk wat er nu gaat gebeuren. Het bestuur van de WIP zal nu in goed overleg met de moederverenigingen van de WIP: NVMM, VHIG en VIZ, besluiten over het afbouwen van de activiteiten en het opheffen van de WIP.

Het is onduidelijk wat er nu gaat gebeuren.
Gepubliceerd op:  21 december 2016 593 x bekeken