Werkplan IGZ 2017: openheid en gezond vertrouwen centraal

Op 23 januari jl. heeft minister Schippers van VWS het Werkplan 2017 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) naar de Tweede Kamer gestuurd. In het werkplan beschrijft de inspectie de activiteiten die zij voor dit jaar gepland heeft. Ook de thema’s die in 2017 de meeste aandacht krijgen staan erin.
Het uitgangspunt in ons toezicht blijft daarom Gezond vertrouwen. Fouten en ongelukken zijn helaas onvermijdelijk. Van belang is dat daarvan wordt geleerd. Daar geven we zorgverleners de ruimte voor. Ook de inspectie zelf wil leren en verbeteren.

Openbaarheid en openheid zijn belangrijke uitgangspunten. Zorgverleners moeten de resultaten van hun zorg openbaar maken. IGZ gaat ook op de website beter laten zien hoe zij de kwaliteit van de zorg in Nederland beoordelen. Dat helpt burgers om hun zorgverlener te kunnen kiezen. En het stimuleert zorgverleners zich te verbeteren.
 
Belangrijkste thema’s in 2017 zijn:

Medicatieveiligheid: Hoe veilig gaat het voorschrijven en geven van medicijnen?
Goed bestuur: Hoe goed kennen de bestuurders het werkklimaat in hun instelling? Zorgen zij ervoor dat de cultuur veilig genoeg is om te leren van dingen die niet goed zijn gegaan? En hoe bevorderen bestuurders de kwaliteit van de zorg? 
 
Netwerkzorg in een veranderende zorgsector: Hoe goed werken zorgverleners samen rondom een cliënt? 
Disfunctioneren: Doet een zorgverlener zijn werk voor langere tijd niet goed en veilig? Hoe proberen zorgverleners dit samen met collega’s te voorkomen? Vindt hier meer informatie.
Gepubliceerd op:  31 januari 2017 628 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Inspectie voor Gezondheidszorg publiceert toezichtrapport

De IGJ houdt toezicht op naleving van de regels voor gunstbetoon die in de Wet op de medische hulpmiddelen zijn opgenomen. Zij publiceert regelmatig de rapporten die zij in dat kader uitbrengt. Een recent onderzoeksrapport over de QCMR Training course bevestigt dat de IGJ daarbij grondig te werk gaat, en dat het veld zich over het algemeen aan de regels houdt.

23 oktober 2019483 x bekeken

Brexit: de teller loopt door….

Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie kan verstrekkende gevolgen hebben voor bedrijven en instellingen in de zorgsector. Er is nuttige informatie beschikbaar, zowel vanuit de Europese commissie als vanuit Nederland.

25 februari 2019192 x bekeken

Media-aandacht voor medische implantaten: kwaliteit en toezicht onder de maat?

Volgens tv-programma Radar en dagblad Trouw blikt uit internationaal onderzoek dat medische implantaten vaak niet veilig zijn. In de afgelopen tien jaar zouden 1,7 miljoen letselgevallen en 83.000 doden te maken hebben met medische hulpmiddelen die als 'veilig' op de markt zijn gebracht. Het onderzoek focust kennelijk op implantaten; IVD’s worden vooralsnog niet genoemd.

29 november 2018197 x bekeken