Wet Medische Hulpmiddelen gewijzigd: boetemogelijkheden bij overtreding GMH

De Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH) regelt al jaren de interacties tussen bedrijven en zorgprofessionals. De Stichting GMH ziet toe op de naleving hiervan. Vanaf 1 januari 2018 is het verbod op gunstbetoon ook opgenomen in de Wet medische hulpmiddelen, waardoor vanaf die datum ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kan optreden tegen partijen die de regels overtreden.
Op de laatste ledenbijeenkomst is reeds uitgebreid stilgestaan bij de consequenties van de opname van de regels over interacties tussen zorgprofessionals en bedrijven in de Wet op de Medische Hulpmiddelen. Deze sluiten nauw aan bij de regels van de GMH. De overheid kan nu zelf optreden tegen partijen die de regels overtreden.

Door het opnemen van een verbod op gunstbetoon in de Wet medische hulpmiddelen en de bijbehorende beleidsregels gunstbetoon medische hulpmiddelen die per 1 januari 2018 in werking treden kan IGJ optreden tegen een ieder die deze voorschriften overtreedt. Het toezicht zal worden uitgeoefend door zowel de Codecommissie van de GMH als IGJ.

Zie hierover de Nieuwsbrief van de GMH van december 2017, klik hier.
Ook de KNMG heeft hieraan aandacht besteed, klik hier
 
Gepubliceerd op:  18 januari 2018 397 x bekeken
Gerelateerde artikelen

GMH training 2018

Zeker nu de regels van de GMH een wettelijke basis krijgen in de Beleidsregels gunstbetoon medische hulpmiddelen, is het van belang om goed op de hoogte te zijn van de regels en alle actualiteiten. De eerstvolgende training over de GMH staat gepland op 14 maart 2018. U kunt zich daar alweer voor inschrijven.

9 november 2017362 x bekeken

Trainingen GMH

Als u dit jaar nog een GMH training wilt volgen moet u zich snel opgeven. De training in mei is reeds vol. De volgende training is gepland op 2 oktober. Bij grote belangstelling zal dit jaar nog een extra interactieve training worden gepland.

25 februari 2019123 x bekeken