Wet Medische Hulpmiddelen gewijzigd: boetemogelijkheden bij overtreding GMH

De Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH) regelt al jaren de interacties tussen bedrijven en zorgprofessionals. De Stichting GMH ziet toe op de naleving hiervan. Vanaf 1 januari 2018 is het verbod op gunstbetoon ook opgenomen in de Wet medische hulpmiddelen, waardoor vanaf die datum ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kan optreden tegen partijen die de regels overtreden.
Op de laatste ledenbijeenkomst is reeds uitgebreid stilgestaan bij de consequenties van de opname van de regels over interacties tussen zorgprofessionals en bedrijven in de Wet op de Medische Hulpmiddelen. Deze sluiten nauw aan bij de regels van de GMH. De overheid kan nu zelf optreden tegen partijen die de regels overtreden.

Door het opnemen van een verbod op gunstbetoon in de Wet medische hulpmiddelen en de bijbehorende beleidsregels gunstbetoon medische hulpmiddelen die per 1 januari 2018 in werking treden kan IGJ optreden tegen een ieder die deze voorschriften overtreedt. Het toezicht zal worden uitgeoefend door zowel de Codecommissie van de GMH als IGJ.

Zie hierover de Nieuwsbrief van de GMH van december 2017, klik hier.
Ook de KNMG heeft hieraan aandacht besteed, klik hier
 
Gepubliceerd op:  18 januari 2018 609 x bekeken
Gerelateerde artikelen

GMH Advies 19.03: context geven geschenk is relevant

Een leverancier mag een redelijke en passende attentie uitsluitend aan een zorgprofessional geven bij een eenmalige, persoonlijke gebeurtenis. Het mag niet als deze attentie wordt gegeven in het kader van de (huidige of toekomstige) commerciële relatie tussen leverancier en de zorgprofessional in diens rol als (huidige of toekomstige) klant. Dit volgt uit een recent advies van de GMH.

18 december 2019202 x bekeken

GMH Trainingen 2020

De GMH organiseert ook in 2020 wederom een aantal trainingen over de Gedragscode Medische Hulpmiddelen. Deze staan gepland op woensdagochtend 26 februari, 13 mei, 9 september en 25 november (09.30 – 12.30 uur) in het Van der Valk Hotel Houten.

22 oktober 2019698 x bekeken

GMH – Afspraken met zorginstellingen over handelstransacties moeten aan regels voldoen (19.01)

De GMH staat niet in de weg aan het op een andere wijze juridisch invullen van handelstransacties dan de ‘gewone’ levering met eigendomsoverdracht, zoals lease en huur. Afspraken over kortingen op de kosten daarvan zijn toegestaan, mits daarbij wordt voldaan aan de regels over kortingen en bonussen in de GMH. Ook proefplaatsingen zijn toegestaan.

23 oktober 2019546 x bekeken