Wetsvoorstel medische hulpmiddelen

Tijdens de veldbijeenkomst op 14 december heeft VWS een presentatie gegeven over de nieuwe wetgeving medische hulpmiddelen. De verordeningen voor medische hulpmiddelen en in-vitro diagnostica zijn direct geldend zonder dat de regelgeving eerst moeten worden overgenomen in nationale wetgeving. De verordening laat op enkele onderwerpen de ruimte aan de lidstaat om nationaal extra eisen te stellen of regels op te nemen.
Bij implementatie van EU-regelgeving vindt er geen formele consultatie plaats. VWS heeft wel het wetsvoorstel ter informatie  met Diagned gedeeld. De bijgevoegde stukken betreffen ambtelijke concepten. Dit betekent dat de wettekst en de memorie van toelichting kunnen wijzigen in het verdere wetgevingstraject.

Klik hier voor meer informatie. 
Gepubliceerd op:  22 december 2017 459 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Laboratoriumdiagnostiek kan geneesmiddelenbeleid ondersteunen

Tijdens het algemeen overleg van de Vaste kamercommissie VWS op 6 november jl. bleek dat laboratoriumdiagnostiek als een van de oplossingen te worden genoemd om te komen tot beter en goedkoper geneesmiddelengebruik.

5 december 2019537 x bekeken