WHO wil ‘Essential Diagnostics List’ opstellen

De World Health Organization (WHO) heeft al enige jaren geleden een lijst opgesteld van essentiële geneesmiddelen die wereldwijd beschikbaar zouden moeten zijn. Zij heeft nu het plan opgevat om een vergelijkbare lijst van essentiële diagnostica op te stellen. De focus zal liggen op IVD's.

 

Het doel van deze lijst zal zijn om wereldwijd de toegang tot de belangrijkste IVDs te waarborgen. De WHO benadrukt dat het opstellen van de lijst met essentiële diagnostica belangrijk is gezien de “crucial role” die IVD's spelen bij goed en gepast gebruik van geneesmiddelen, bij het tegengaan van antibioticaresistentie en het uitbreken en onder monitoring van ziektes.

De WHO gaat dit voorjaar nog een apart comité opzetten dat zich gaat bezig houden met de selectie van de testen. Tot de prioriteiten behoren in ieder geval TB, malaria/G6PD, HIV en hepatitis B & C.

Interessant in dit verband is ook het artikel van Schroeder et al dat in juni 2016 verscheen in het New England Journal of Medicine met als titel “Time for a model list of essential diagnostics”. Deze onderzoekers hebben al 147 laboratoriumtests geïdentificeerd.

Klik hier voor meer informatie van de WHO en hier voor het artikel uit de NEJM. 

 

Gepubliceerd op:  29 maart 2017 484 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Nierschade tijdig opsporen met test

Nierschade komt zeer vaak voor: bij 1 op de 10 Nederlanders. Nierschade leidt tot verminderde werking van bepaalde organen. Het lastige is dat het vaak te laat wordt opgemerkt en de schade al is ontstaan. Artsen en patiëntenorganisaties pleiten voor een landelijke aanpak om nierschade op te sporen. Dat kan eenvoudig zonder hoge kosten, onder meer door een urinetest die de eiwitten in de urine meet.

4 mei 202125 x bekeken