Wijzigingen GMH

De Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH) zal op 1 januari op een aantal punten wijzigen. Het gaat daarbij met name om de concretisering van de maximumbedragen die zijn toegestaan als vergoeding voor dienstverlening en de verplichting tot het openbaar maken van bepaalde financiële interacties. Die laatste verplichting geldt vooralsnog alleen als het gaat om implantaten.
Op 17 december is een email verstuurd met de aangepaste code, een toelichtende brief en een aantal modelbepalingen die kunnen worden gebruikt als het gaat om vastlegging van transparantieverplichtingen. In de brief zijn de belangrijkste wijzigingen uitgelegd.
 
Voor leden van Diagned is met name van belang dat de GMH nu maximumbedragen kent voor de uurtarieven die worden betaald voor dienstverlening, die afhankelijk zijn van de opleiding en kwalificatie van een zorgprofessional. Deze bedragen zijn in de toelichting bij art. 13. uitgewerkt. De bedragen variëren van € 200 voor een hoogleraar, € 140 voor en medisch specialist, € 100 voor een huisarts of apotheker  tot € 70 voor een verpleegkundige. Voor andere zorgprofessionals, zoals klinisch chemici en medisch microbiologen moet daarbij worden aangesloten aan de hand van onder meer opleidingsniveau. Daarnaast is duidelijk gemaakt welke onkosten in dat kader mogen worden vergoed. Ook dat staat nu in de toelichting.
 
De transparantieregels gelden vooralsnog niet voor de leden van Diagned. Dat neemt niet weg dat men al wel kan melden. Meer informatie vindt u in de email die op 17 december aan u is verstuurd. De links naar de stukken treft u hieronder aan:
GMH Nieuwsbrief
GMH Gedragscode 2015 - definitief
GMH Gedragscode 2015 - gemarkeerd
Standaardclausules transparantie tekst 2015
Gepubliceerd op:  18 december 2014 875 x bekeken