WIP gaat zichzelf mogelijk opheffen

Het voortbestaan van de Werkgroep Infectiepreventie (WIP) staat op het spel. Omdat het ministerie van VWS de subsidie niet wil verhogen, heeft de WIP sinds 2012 bij herhaling aan ziekenhuisverenigingen NVZ en NFU gevraagd om mee te betalen. Als ziekenhuizen blijven weigeren om mee te betalen, dreigt de werkgroep zich op te heffen.

De WIP is zo’n dertig jaar geleden opgericht door een groep hygiënisten, artsen-microbiologen en infectiologen en stelt landelijke richtlijnen op om infecties in ziekenhuizen en verpleeghuizen te voorkomen. Daarvoor ontvangt de werkgroep jaarlijks 356.000 euro subsidie. Dit bedrag volstaat echter niet meer, aldus de WIP in een verklaring op zijn website: ‘Het aantal richtlijnen staat niet in relatie tot de capaciteit, waardoor de achterstanden in revisie van richtlijnen toenemen.’ Voorzitter Ruijs, arts-microbioloog bij de Isala klinieken, voegt hieraan toe dat de subsidie grotendeels opgaat aan de salarissen van bureaumedewerkers. De professionals die de richtlijnen opstellen doen dat om niet, maar dat is gezien de huidige hoge eisen aan richtlijnontwikkeling niet meer vol te houden, aldus Ruijs.

Omdat het ministerie van VWS de subsidie niet wil verhogen, heeft de WIP sinds 2012 bij herhaling aan ziekenhuisverenigingen NVZ en NFU gevraagd om mee te betalen. De NVZ heeft haar leden geadviseerd om geen bijdrage aan de WIP te betalen. ‘Het is de taak van andere partijen zoals het ministerie, het RIVM, de wetenschappelijke verenigingen en de Orde van Medisch Specialisten om richtlijnontwikkeling te financieren. De NFU zegt dat de WIP belangrijk werkt verricht, maar dat zij net als de NVZ uit principe geen rol voor zichzelf, de ziekenhuizen of de umc’s ziet bij de gevraagde financiering. ‘

Minister Schippers van VWS laat weten het ‘niet acceptabel’ te vinden dat partijen niet meewerken. ‘Het laatste onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) laat zien dat infectiepreventie echt nog beter kan en dat we niet op onze lauweren kunnen rusten. Daarvoor is het veld verantwoordelijk en de IGZ zal ook op verbetering toezien. Infectiepreventie loopt dwars door de hele zorg heen en er zijn verschillende beroepsgroepen bij betrokken. Die zijn gezamenlijk verantwoordelijk en moeten zich breed aangesproken voelen. Het ontwikkelen van richtlijnen is een taak van, voor en door het veld. Het is uitzonderlijk dat de overheid daar subsidie voor geeft, zoals voor de WIP. Ik ga er dus vanuit dat alle partijen hun verantwoordelijkheid pakken en hier ook een bijdrage aan leveren.’ 

Gepubliceerd op:  16 april 2014 923 x bekeken