Ziekenhuis geeft eigen draai aan veiligheidsprogram

Er bestaan grote verschillen in de mate waarin ziekenhuizen richtlijnen en adviezen op het gebied van patiëntveiligheid toepassen.

 

Mede hierdoor gaan de ziekenhuizen hun doelstelling om vermijdbare sterfte en schade onder patiënten te halveren voorlopig niet halen. Een en ander blijkt uit rapportage van onderzoeksinstituut NIVEL naar de implementatie van het VMS Veiligheidsprogramma. Het veiligheidsprogramma, dat liep van 2008 tot begin dit jaar, telt tien speerpunten. Op deze punten laten de ziekenhuizen onderling grote verschillen zien. Ook tussen afdelingen van hetzelfde ziekenhuis bestaan verschillen. Opvallend zijn wel de resultaten bij het terugdringen van ernstige bloedbaaninfecties. Als gevolg hiervan is de relatieve sterfte door bloedbaansepsis met 17 % gedaald, 2 % meer dan het streefcijfer.

Over de gehele linie schieten de ziekenhuizen vooralsnog tekort op het gebied van  medicatieveiligheid en het verminderen van het aantal wondinfecties. Ook de veiligheid rond het injecteren van geneesmiddelen is niet optimaal. Gaat het daarentegen over het voorkomen van ernstige nieraandoeningen, het invoeren van hartrevalidatieprogramma's en het opzetten van spoedinterventieteams, dan hebben de ziekenhuizen wel resultaten weten te boeken.

Opvallend zijn de resultaten bij het terugdringen van ernstige bloedbaaninfecties. Als gevolg hiervan is de relatieve sterfte door bloedbaansepsis met 17 procent gedaald, 2 procent meer dan het streefcijfer. Volgens een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) geeft een dergelijk percentage aan dat “er duidelijk iets gebeurt in de ziekenhuizen”. De onderzoekers concluderen dat de grote verschillen er voor zorgen dat “het behalen van de overall doelstelling per thema op landelijk niveau vrijwel onmogelijk is”.

De onderzoekers noemen een aantal factoren die het succes van het veiligheidsprogramma beïnvloeden. Zo blijkt de toepassing van veiligheidsrichtlijnen lastiger naarmate er meer disciplines bij betrokken zijn. Ook de mate van wetenschappelijke onderbouwing en de thematische aansluiting bij lopende projecten of bestaande richtlijnen zijn van belang voor succesvolle implementatie. Dat geldt ook voor de beschikbaarheid van tijd, geld en mankracht. Daarnaast zijn er inhoudelijke redenen waarom ziekenhuizen afwijken van de VMS-richtlijnen, constateren de onderzoekers. Daarbij wijken de geformuleerde adviezen soms af van internationale richtlijnen. Reden voor zorgprofessionals om ze niet te onderschrijven. Daarnaast maakt de individuele situatie van de patiënt het soms noodzakelijk om van de gegeven adviezen af te wijken.

 

Gepubliceerd op:  14 juni 2013 964 x bekeken