Ziekenhuispatiënt steeds duurder

De gemiddelde ziekenhuispatiënt wordt steeds duurder. De omzet stijgt maar de productie daalt. KPMG Health heeft een onderzoek gedaan. Ook interessant: ‘Wie doet het met wie’ in de ziekenhuiswereld.
KPMG concludeert dat de toegenomen kosten worden veroorzaakt door een mix van factoren. Patiënten zijn ouder, de zorgvragen zijn complexer, er worden dure medicijnen gebruikt en de infrastructuur wordt steeds kostbaarder. Ook de toegenomen administratieve eisen jagen de kosten op. De trend wordt versterkt doordat minder patiënten het ziekenhuis bezoeken, een trend die mede in gang is gezet door het hoofdlijnenakkoord. “De ziekenhuisbestuurder zal de prijzen moeten verhogen omdat hij een lagere bezetting heeft”, aldus Van Poucke.
 
KPMG signaleert dat ziekenhuizen zoveel moeten investeren in IT, infrastructuur en ondersteunende functies dat het voor kleine ziekenhuizen steeds moeilijker is om het hoofd boven water te houden. “Als de omzet onder de 200 miljoen euro ligt, begint het heel krap te worden. De productie neemt af. OK’s moeten worden verbouwd vanwege strengere kwaliteitseisen en een nieuw epd kost al gauw 25 miljoen tot 30 miljoen. Als je dan bedenkt dat de laatste investering in zeven jaar moet worden afgeschreven”, zegt Van Poucke.
 
De druk op de kleine ziekenhuizen dwingt hen om op zoek te gaan naar samenwerkingspartners. Uit het dinsdag door KPMG gepresenteerde rapport Wie doet het met wie blijkt dat de fusiegolf sterk is afgenomen. Ziekenhuizen fuseren nog wel maar het aantal fusies daalt. Al met al neemt het aantal ziekenhuislocaties nog steeds niet af maar er vindt rationalisatie plaats. Klinische functies worden verschoven en er komt een duidelijker taakverdeling tussen locaties.
 
Uit de enquête bij het rapport blijkt dat 22 procent van de ondervraagde bestuurders van mening is dat de doelstellingen van de fusie niet zijn gehaald terwijl 11 procent aangeeft dat de doelstellingen nog niet zijn gehaald. Een jaar geleden liet geen enkele bestuurder zich zo uitgesproken negatief uit over zijn of haar fusie.’  

Klik hier voor meer informatie.

 

 

Gepubliceerd op:  22 juni 2016 1701 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars geven vernieuwing van ziekenhuiszorg extra impuls

Om een extra impuls te geven aan de noodzakelijke vernieuwing van de zorg hebben de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een pakket van maatregelen afgesproken. Naast een financiële injectie om nieuwe initiatieven versneld van de grond te krijgen, bundelen ziekenhuizen en zorgverzekeraars hun krachten om de stijgende kosten van dure geneesmiddelen te beteugelen, gepast gebruik verder te bevorderen en om knelpunten op IT-gebied aan te pakken.

19 februari 20201526 x bekeken

FiZi: Ziekenhuizen gaan dit jaar omzetplafonds overschrijden

Uit de Financiële Zorgthermometer van FiZi blijkt dat 90 procent van de ziekenhuizen verwacht dit jaar het omzetplafond bij één of meerdere zorgverzekeraars te overschrijden. Meer dan de helft geeft aan zorg te blijven doorleveren ondanks de mogelijk negatieve financiële impact.

6 november 2019771 x bekeken