Ziekenhuizen en zorgverzekeraars: hoe succesvol te contracteren

Onlangs spraken zo’n 300 medewerkers van ziekenhuizen en zorgverzekeraars in drie regio-bijeenkomsten over de ingrediënten voor succesvol contracteren van medisch specialistische zorg. De belangrijke voorwaarden blijken te zijn: elkaar vertrouwen geven, een gelijkwaardige samenwerkingsrelatie, goede procesafspraken en het over en weer gebruiken van dezelfde informatie.
Het doel van de bijeenkomsten was om de deelnemers (afkomstig uit achterbannen ZKN,NFU, FMS, NVZ en ZN) te informeren over en te betrekken bij verbetervoorstellen voor het zorginkoopproces, die de organiserende partijen gezamenlijk inbrachten op basis van een eerder gelopen project. De deelnemers kregen daarbij ook handvatten voor de contractering voor 2018.

De verbetervoorstellen gingen onder andere over het gebruik van uniforme contracten, een nieuw ontworpen contracteringsproces en meerjarencontracten. Ook werd aandacht besteed aan wenselijkheid en mogelijkheid van uniforme datasets, samenwerken en het voeren van gesprekken over belangen. Naast een aantal workshops hierover, presenteerde een aantal zorgverzekeraars samen met ziekenhuizen wat succesvol was geweest aan hun contracteringsproces in 2017.

Het lukt ziekenhuizen en zorgverzekeraars niet altijd om de contractering op tijd af te ronden. In het eerdere project is daarom geconcludeerd dat het herontwerpen van het contracteringsproces wenselijk is. De eerste stap daarbij is een aantal instrumenten voor gezamenlijk gebruik. Zo wordt de opvolger van de ‘Good Contracting Practices’ opgesteld, die kan ondersteunen bij het goed inrichten van het lokale inkoopproces. Daarnaast werken zorgaanbieders en zorgverzekeraars aan een modelovereenkomst voor het non-concurrentiële deel van de contracten. Ook meerjarencontracten kunnen uitkomst bieden voor partijen. Per ziekenhuis, zorgverzekeraar en regio past een bepaalde overeenkomst. Dat is per keer maatwerk. Voor de wat langere termijn wordt gewerkt aan voorbeelden van het inrichten van het contracteerproces zodat de gezamenlijke deadline van 12 november kan worden gehaald.

Klik hier voor meer informatie.
Gepubliceerd op:  17 maart 2017 764 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars geven vernieuwing van ziekenhuiszorg extra impuls

Om een extra impuls te geven aan de noodzakelijke vernieuwing van de zorg hebben de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een pakket van maatregelen afgesproken. Naast een financiële injectie om nieuwe initiatieven versneld van de grond te krijgen, bundelen ziekenhuizen en zorgverzekeraars hun krachten om de stijgende kosten van dure geneesmiddelen te beteugelen, gepast gebruik verder te bevorderen en om knelpunten op IT-gebied aan te pakken.

19 februari 20201710 x bekeken

Autoriteit Persoonsgegevens rondt controle ziekenhuizen en zorgverzekeraars af

Sinds de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming controleert de AP onder meer steekproefsgewijs of vereisten uit de privacywetgeving worden nageleefd. Bij een controle onder 91 ziekenhuizen en 33 zorgverzekeraars is vastgesteld dat alle gecontroleerde instellingen een functionaris voor de gegevensbescherming hebben aangesteld en op dit punt voldoen aan de verplichting van de Europese privacywetgeving.

17 oktober 2018680 x bekeken

ACM staat fusie universitair medische centra Amsterdam toe

De ACM heeft brpsslf dat VUmc en AMC mogen fuseren. Volgens de ACM blijven er na de fusie voldoende keuzemogelijkheden voor patiënten en zorgverzekeraars. Dit geldt zowel voor basiszorg als voor (hoog)complexe ziekenhuiszorg (topzorg). Binnen de topzorg ziet de ACM dat beide academische ziekenhuizen bepaalde unieke zorg bieden die elders niet geboden wordt. De fusie verandert dit niet.

15 september 2017779 x bekeken