Ziekenhuizen worden niet gekort voor overschrijding

Minister Bruins haalt de budgetoverschrijding van 2016 en 2017 niet terug bij de ziekenhuizen. Dat schrijft hij in een brief aan de NZa met een afschrift aan de Tweede Kamer.
De ziekenhuizen overschreden het macrokader in 2016 met 126 miljoen euro en met 292 euro in 2017. In het hoofdlijnenakkoord is afgesproken dat de wassen neus van het macrobeheersinstrument voor deze jaren niet wordt ingezet.

In 2015 was sprake van een ‘onderschrijding’ à 387 miljoen (zie hier). 
 
De totale stijging van de zorgkosten voor ziekenhuizen is in 2017 met 1,4 % (tot in totaal 22,6 miljard) de laagste in jaren. Tegelijkertijd hebben ziekenhuizen steeds meer moeite om personeel aan te trekken. Het aantal moeilijk vervulbare vacatures dat langer dan drie maanden open staat, groeit en ook de kosten voor personeel niet in loondienst zijn fors gestegen. Dit blijkt uit een analyse van 72 jaarverslagen van Nederlandse ziekenhuizen over 2017 door Intrakoop en Verstegen accountants en adviseurs.

Financieel gezien presteren de ziekenhuizen in Nederland steeds beter. De onderzochte ziekenhuizen zijn samen verantwoordelijk voor 88 procent van de omzet van de sector en behaalden in 2017 een netto resultaat van € 450 miljoen. In 2016 was dit nog € 386 miljoen.

 De totale bedrijfslasten voor ziekenhuizen zijn gestegen, echter niet zo fors als in de afgelopen jaren. In 2017 stegen de kosten maar met 1,4%. Omdat de bedrijfsopbrengsten met 1,6% stegen, is de winstgevendheid toegenomen.

Klik hier voor meer informatie. 
 
Gepubliceerd op:  16 juli 2018 891 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Ziekenhuizen krijgen alle coronakosten gecompenseerd

De zorgverzekeraars en ziekenhuizen (NVZ, NFU) hebben een akkoord bereikt over de compensatie van het omzetverlies en de extra kosten die ziekenhuizen dit jaar maken door de coronacrisis. Ziekenhuizen krijgen alle gecontracteerde omzet voor 2020 vergoed. Daarbij worden de meer- en minderkosten verrekend. Als een ziekenhuis in de rode cijfers komt door de coronakosten, mag het de zorgverzekeraars vragen om extra financiële steun.

17 juli 2020183 x bekeken

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars geven vernieuwing van ziekenhuiszorg extra impuls

Om een extra impuls te geven aan de noodzakelijke vernieuwing van de zorg hebben de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een pakket van maatregelen afgesproken. Naast een financiële injectie om nieuwe initiatieven versneld van de grond te krijgen, bundelen ziekenhuizen en zorgverzekeraars hun krachten om de stijgende kosten van dure geneesmiddelen te beteugelen, gepast gebruik verder te bevorderen en om knelpunten op IT-gebied aan te pakken.

19 februari 20201543 x bekeken