Ziekenhuizen worden niet gekort voor overschrijding

Minister Bruins haalt de budgetoverschrijding van 2016 en 2017 niet terug bij de ziekenhuizen. Dat schrijft hij in een brief aan de NZa met een afschrift aan de Tweede Kamer.
De ziekenhuizen overschreden het macrokader in 2016 met 126 miljoen euro en met 292 euro in 2017. In het hoofdlijnenakkoord is afgesproken dat de wassen neus van het macrobeheersinstrument voor deze jaren niet wordt ingezet.

In 2015 was sprake van een ‘onderschrijding’ à 387 miljoen (zie hier). 
 
De totale stijging van de zorgkosten voor ziekenhuizen is in 2017 met 1,4 % (tot in totaal 22,6 miljard) de laagste in jaren. Tegelijkertijd hebben ziekenhuizen steeds meer moeite om personeel aan te trekken. Het aantal moeilijk vervulbare vacatures dat langer dan drie maanden open staat, groeit en ook de kosten voor personeel niet in loondienst zijn fors gestegen. Dit blijkt uit een analyse van 72 jaarverslagen van Nederlandse ziekenhuizen over 2017 door Intrakoop en Verstegen accountants en adviseurs.

Financieel gezien presteren de ziekenhuizen in Nederland steeds beter. De onderzochte ziekenhuizen zijn samen verantwoordelijk voor 88 procent van de omzet van de sector en behaalden in 2017 een netto resultaat van € 450 miljoen. In 2016 was dit nog € 386 miljoen.

 De totale bedrijfslasten voor ziekenhuizen zijn gestegen, echter niet zo fors als in de afgelopen jaren. In 2017 stegen de kosten maar met 1,4%. Omdat de bedrijfsopbrengsten met 1,6% stegen, is de winstgevendheid toegenomen.

Klik hier voor meer informatie. 
 
Gepubliceerd op:  16 juli 2018 711 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Onderzoek NZa: ziekenhuizen hebben voldoende marktmacht bij de inkoop van medische hulpmiddelen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in 2018 op verzoek van VWS onderzoek gedaan naar de inkoop- en marktmacht bij hulpmiddelen. Aanleiding voor dit onderzoek was een door de Tweede Kamer in december 2017 aangenomen motie over de kosten voor hulpmiddelen. Deze motie verwees naar een onderzoek van Ecorys uit 2011 waarin het beeld werd geschetst dat de kosten voor hulpmiddelen in Nederland relatief hoog zijn in vergelijking met het buitenland mogelijk als gevolg van het feit dat ziekenhuizen over te weinig inkoopmacht zouden beschikken tegenover hulpmiddelenleveranciers.

9 april 2019198 x bekeken