Zoeken naar Alzheimer in lichaamsvloeistoffen

Voor het stellen van de diagnose ziekte van Alzheimer kunnen biomarkers, gemeten in hersenvocht, een ondersteuning bieden. Mareike Müller zocht naar nieuwe biomarkers die een onderscheid kunnen maken tussen Alzheimer en andere vormen van dementie.
Als mogelijke biomarkers onderzocht zij het eiwit NrCAM, een complex van de eiwitten amyloid-β en apolipoproteïne E, en een aantal microRNAs. Concentraties van het eiwit NrCAM en van het amyloid-β / apolipoproteïne E complex bleken vergelijkbaar bij patiënten met verschillende dementieën en waren dus niet geschikt als biomarker. Het onderzoeken van microRNAs is een nieuwe aanpak voor het vinden van biomarkers in hersenvocht van patiënten met Alzheimer. Eén microRNA, miR-146a, was verlaagd in het hersenvocht van alzheimerpatiënten en verdient het om verder onderzocht te worden als potentiële biomarker. Mareike Müller ontdekte dat het meten van microRNA concentraties in hersenvocht door veel factoren beïnvloedt wordt. Dit is belangrijke kennis voor gestandaardiseerde analyse en vervolgstudies.

 

Gepubliceerd op:  29 april 2016 717 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Nieuwe bloedtest kan verschillende soorten dementie onderscheiden

Het tau eiwit, dat een belangrijke rol speelt bij de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie, is gemiddeld 3,5 keer hoger in bloed bij mensen met de ziekte van Alzheimer dan bij gezonde mensen. Lies Thijssen van Amsterdam UMC onderzocht een nieuwe test die het tau eiwit kan meten in bloed.

5 juni 2020506 x bekeken

Magnesiumgehalte in bloed wijst op dementie

Vijfenvijftigplussers met een laag of hoog magnesiumgehalte in hun bloed worden vaker dement dan ouderen met gemiddelde waarden, blijkt uit een bevolkingsonderzoek van het Erasmus MC.

27 september 2017463 x bekeken

RIVM: dementie straks voornaamste doodsoorzaak

Dementie is in 2040 naar verwachting de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland. Het aantal mensen dat overlijdt als gevolg daarvan groeit de komende 23 jaar vermoedelijk van 14.000 tot bijna 40.000, blijkt uit een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat deze week verscheen.

7 juli 20171088 x bekeken