Zorginstituut gaat adviseren over personaliseren van zorg

Bij het toepassen van geneesmiddelen wordt personalised medicine steeds belangrijker. In dat kader is moleculaire diagnostiek onmisbaar, om de effecten van een geneesmiddel te kunnen voorspellen. De Minister van Medische Zorg Van Ark heeft het Zorginstituut opdracht gegeven om regie te nemen en advies te geven om deze vorm van voorspellende diagnostiek in Nederland overal zo optimaal mogelijk in te zetten.
Omdat niet iedere patiënt hetzelfde is, is er behoefte aan een meer 'op maat gemaakte' therapie. De toegenomen kennis van de rol van het DNA in ziekten maakt betere behandelingen mogelijk. Door de inzet van moleculaire diagnostiek kan de behandeling beter afgestemd worden op de individuele patiënt; dit leidt tot betere kwaliteit van zorg en een doelmatigere inzet van geneesmiddelen.

Met moleculaire diagnostiek wordt dan bij patiënten vóór of tijdens de behandeling hun genetische eigenschappen bepaald (bijvoorbeeld van tumoren), die belangrijk zijn voor het stellen van de juiste diagnose, de prognose en de behandeling.
 
Het Zorginstituut heeft nu opdracht gekregen om ervoor te zorgen dat deze aanpak in de praktijk verder wordt doorgevoerd. Het Zorginstituut zal in het advies de expertise vanuit de diverse stakeholders meenemen en schijnt reedt gestart te zijn met verkennende gesprekken met vertegenwoordigers uit het zorgveld.
 
Het advies moet in maart 2021 klaar zijn en zal onder meer ingaan op de volgende vraagstukken:
  1. Welke moleculaire diagnostiek is nodig in welke fase van ziekte?
  2. Hoe kunnen nieuwe ontwikkelingen snel een plek kunnen krijgen wanneer deze bewezen effectief zijn?
  3. Hoe moet de moleculaire diagnostiek worden aangeboden om ervoor te zorgen dat deze toegankelijk is, voor de juiste patiënt, op het juiste moment?
  4. Hoe krijgen de bekostiging en vergoeding vorm?
Lees hier meer.
Gepubliceerd op:  12 november 2020 1179 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Conceptadvies ZIN Moleculaire diagnostiek

Het Zorginstituut heeft een conceptadvies uitgebracht over de plaatsbepaling van moleculaire diagnostiek binnen de Nederlandse zorgpraktijk (met name oncologie). Het advies kan grote consequenties gaan hebben voor het toekomstige beleid hierover. Diagned heeft op dit concept gereageerd.

25 februari 2021141 x bekeken

Respons op geneesmiddelen bij diabetische nierziekte beter voorspellen

Diabetische nierziekte (DN) presenteert zich in zeer uiteenlopende vormen van ziekteprogressie en complicaties. Uit recent promotieonderzoek bleek dat zowel biomarkers vóór de behandeling als veranderingen in biomarkers tijdens de eerste maanden van de behandeling patiënten konden onderscheiden die weinig of veel baat hadden van de betreffende therapie.

19 februari 20201149 x bekeken

Van massamedicijn naar geneesmiddel-op-maat

Het zal in de toekomst steeds beter mogelijk worden dat de patiënt een doelgericht geneesmiddel krijgt. De verwachting is dat deze ontwikkeling wel consequenties zal hebben voor de kosten. De Volkskrant besteedde aan deze ontwikkeling een groot artikel.

19 februari 2020292 x bekeken