Zorginstituut: NIPT test niet in basispakket

De niet-invasieve prenatale test (NIPT) kan niet als eerste test binnen de prenatale screening uit de basisverzekering vergoed worden. Zorg kan alleen uit de basisverzekering worden vergoed, als een verzekerde een individuele zorgvraag heeft waarmee hij naar een zorgverlener gaat. Bij prenatale screening is daarvan geen sprake. De NIPT kan wel worden vergoed als er een medische indicatie is om die test te doen.
Het advies heeft dus te maken met het systeem van de Zorgverzekeringswet en de criteria voor opname in het basispakket. Een van de criteria is dat er een individuele zorgvraag moet zijn. Bij prenatale screening is die er niet; er is dan een (ongevraagd) aanbod van zorg aan een deel van de Nederlandse bevolking, namelijk aan alle zwangere vrouwen. Als onderdeel van de prenatale screening is er bij de NIPT dus ook geen sprake van een individuele zorgvraag. Daarom kan deze test niet uit de basisverzekering worden vergoed. Er zal dus een andere financiering gevonden moeten worden. Op dit moment is er een subsidieregeling, maar deze is eindig.

Zorg – en dus ook een test - kan alleen uit de basisverzekering worden vergoed, als er een medische indicatie voor deze zorg is. Voor de NIPT betekent een medische indicatie dat een zwangere vrouw een hoger risico dan gemiddeld heeft op een kindje met één van de aangeboren (chromosomale) afwijkingen waarop de NIPT test. Die afwijkingen zijn de syndromen van Down, Edwards en Patau. Medische indicaties voor de NIPT kunnen zijn: uitkomsten van eerdere zwangerschappen, de familiegeschiedenis van aangeboren afwijkingen en een positieve uitkomst op de combinatietest.

Het Zorginstituut merkt verder op dat er wel consequent moet worden omgegaan met vormen van prenatale screening. Op dit moment worden namelijk andere onderdelen van de prenatale screening, namelijk counseling en structureel echoscopisch onderzoek, wel onder de basisverzekering vergoed. Voor deze onderdelen geldt dezelfde redenering als voor de NIPT. Daarom adviseert het Zorginstituut de minister van VWS om vanaf 2019 (na beëindiging van de subsidieregeling NIPT) alle onderdelen van de prenatale screening op dezelfde manier te financieren. De minister en de politiek moeten besluiten welke financieringsbron dat kan zijn in plaats van de Zvw.

De NIPT is vanaf 1 april 2017 voor alle zwangere vrouwen beschikbaar als eerste test binnen de prenatale screening, naast de combinatietest. De vergoeding van de NIPT gebeurt nu via een tijdelijke subsidieregeling. Een zwangere zonder medische indicatie betaalt voor de NIPT een eigen bijdrage van 175 euro. Dit bedrag is ongeveer even hoog als de eigen betaling die op dit moment geldt voor de combinatietest.

Het advies van het Zorginstituut is eind juli 2017 verschenen en begin augustus naar de minister van VWS gestuurd, maar was op 30 augustus voorpagina nieuws. Het is nu wachten op besluitvorming door de minister.

Klik hier voor meer informatie, het rapport en aanvullende documentatie.
Gepubliceerd op:  30 augustus 2017 455 x bekeken
Gerelateerde artikelen

NIPT beschikbaar voor alle zwangeren: resultaten eerste jaar

In Nederland wordt de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) sinds 1 april 2017 in onderzoeksverband aangeboden aan alle zwangere vrouwen als alternatief voor de combinatietest. De resultaten laten zien dat als een zwangere kiest voor screening zij vaker kiest voor de NIPT dan voor de combinatietest. Daarbij test de Nederlandse NIPT nauwkeuriger dan op basis van studies werd verwacht.

16 juli 2018326 x bekeken

Zwangeren kiezen vaker voor prenatale screening met NIPT

Zwangeren in Nederland kiezen vaker voor de NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) dan voor de combinatietest. Daarbij test de Nederlandse NIPT nauwkeuriger dan eerder werd verwacht. Dit zijn de resultaten na het eerste jaar van de TRIDENT-2 studie.

20 juni 2018289 x bekeken

Subsidieverlening NIPT hoeft niet te worden gestaakt

De subsidieverlening NIPT hoeft niet te worden gestaakt; de subsidieregeling is toegestaan. Dat heeft de Rechtbank Den Haag bepaald naar aanleiding van een kort gedingprocedure die was aangespannen door een Belgisch laboratorium. Dit lab zag haar inkomsten aanzienlijk teruglopen door de invoering van de Nederlandse regeling.

1 mei 2017480 x bekeken