Zorgkosten stijgen ook in 2011 stug door

De collectieve zorgkosten zijn in 2011 met 3,5 % gestegen tot bijna 90 miljard euro. Een en ander blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De kosten voor ziekenhuiszorg, inclusief praktijken voor medisch specialisten, stegen met ongeveer 5 %. Dat is net zoveel als het jaar ervoor. Deze stijging komt door de toename van klinische opnamen, dag- en deeltijdbehandelingen en bezoeken aan de poliklinieken.

De groei van het zorgvolume, de zorguitgaven gecorrigeerd voor prijsveranderingen, voor ziekenhuiszorg bedroeg 3,7 % in 2011. In 2010 nam het zorgvolume met bijna 3 % toe. In 2008 en 2009 steeg het echter nog met ongeveer 5 %. Ook in de geestelijke gezondheidszorg steeg het volume fors, in beide jaren met 4,6 %. Volgens het hoofdlijnenakkoord dat de overheid met beide sectoren is overeen gekomen, zou met ingang van 2012 de jaarlijkse volumegroei maximaal 2,5 % mogen bedragen. Het ziet er naar uit dat dit ook daadwerkelijk gehaald wordt. De volumegroei in de ouderenzorg kwam in 2011 op 3,8 % uit. Dat is meer dan in 2010, toen dit met 1,1 procent was gestegen. Ook in de gehandicaptenzorg groeide het volume in 2011 meer dan in 2010 (respectievelijk 3,5 en 1,6 %).

 

Gepubliceerd op:  11 januari 2013 975 x bekeken
Gerelateerde artikelen

FiZi: Ziekenhuizen gaan dit jaar omzetplafonds overschrijden

Uit de Financiële Zorgthermometer van FiZi blijkt dat 90 procent van de ziekenhuizen verwacht dit jaar het omzetplafond bij één of meerdere zorgverzekeraars te overschrijden. Meer dan de helft geeft aan zorg te blijven doorleveren ondanks de mogelijk negatieve financiële impact.

6 november 2019797 x bekeken

KPMG: Ziekenhuizen staan op barsten

Mede door personeelstekorten schrijven ziekenhuizen enkel zwarte cijfers door investeringen af te bouwen. Dat stemt tot zorgen, vindt KPMG, ondat drie of vier ziekenhuizen al jaren in de gevarenzone zitten. Dit komt onder meer omdat de ziekenhuisomzet door stijgende zorgvraag in vier jaar met 3% per jaar zal groeien, maar volgens de Hoofdlijnakkoorden met overheid en zorgverzekeraars moet de groei beperkt blijven en zelfs terug naar 0%.

6 november 2019850 x bekeken

BDO Benchmark ziekenhuizen 2019

BDO voert jaarlijks een Financiële Stresstest Ziekenhuizen uit, die zichtbaar moet maken of de instelling externe ontwikkelingen en interne aangelegenheden goed kunnen managen. Hoofdlijnen uit de Benchmark 2019 zijn dat overall het rendement toeneemt, maar kleinere ziekenhuizen achter blijven.

6 november 2019854 x bekeken