Zorgstelsel begint zich te bewijzen maar moet zorgontwikkelingen volgen

Als we de zorg betaalbaar en van goede kwaliteit willen houden, dan is het huidige zorgstelsel geen slechte keuze. Maar er moet wel oog zijn voor aanpassing van fundamentele veranderingen. Dit stelt bijzonder hoogleraar betaalbaarheid van zorg Patrick Jeurissen in De Eerstelijn.
In een artikel in De Eerste Lijn telt Patrick Jeurissen (faculteit der medische wetenschappen UMCN) de zegeningen van het stelsel: “We zien substitutie van zorg, we zien de ontwikkeling van geïntegreerde eerstelijnszorg tot stand komen en we zien dat het stelsel voldoende flexibel lijkt om de veranderingen die nog nodig zijn mogelijk te maken.”
 
Ook heeft het huidige zorgstelsel niet geleid tot een kostenexplosie. De aanvankelijke stijging is afgevlakt. “Het stelsel heeft de zorg niet duurder gemaakt”, zegt hij, “het heeft orde gebracht ten opzichte van het oude stelsel. Natuurlijk wordt de zorg op termijn duurder, maar dat is stelselonafhankelijk en wordt vooral bepaald door autonome groei van de zorgvraag. Het is daarom belangrijk goed beleid te blijven voeren, maar feitelijk staat of valt het succes van ieder stelsel daarmee.”
 
In het artikel stipt hij ook een belangrijke trend aan binnen het huidige stelsel: de substitutie van zorg: zowel in de curatieve zorg als in de GGZ verschuift veel zorg van de tweede naar de eerste lijn. Hij stelt dat de scheidslijn in de zorg steeds minder ligt tussen de eerste en tweede lijn, maar steeds meer tussen chronische, electieve en complexe zorg, omdat steeds minder patiënten worden opgenomen. Dat is een fundamentele verandering in patiëntenstromen die vraagt om coördinatie en om een infrastructuur waarin diagnostiek, behandeling en taakherschikking op basis van deze nieuwe werkelijkheid een plaats krijgen.

Lees hier het hele artikel. 
Gepubliceerd op:  22 september 2016 571 x bekeken