Zorgverzekeraars investeren in sneldiagnostiek

Achmea en De Friesland Zorgverzekeraar gaan investeren in de ontwikkeling van minuscule laboratoria op een chip.

Hiermee kan een arts binnen enkele minuten onder meer bloed- , urine- en speekselmonsters onderzoeken om vervolgens een diagnose te stellen.

Met de lab-on-a-chip is een ziekte sneller opgespoord en wordt onnodige zorg voorkomen. De arts is niet afhankelijk van een locatie, omdat het een draagbaar laboratorium betreft. Zo worden kosten bespaard en kan een behandeling direct en gericht van start gaan. Achmea-topman Roelof Konterman denkt dat dit zal leiden tot “een grote verandering in de huidige infrastructuur doordat de arts analyses direct aan het ziekenhuisbed, in de ambulance, in de huisartsenpraktijk of op termijn zelfs bij de patiënt thuis kan uitvoeren”.

“Deze investering sluit feilloos aan op onze missie, namelijk goede zorg en kwaliteit van leven op een betaalbare en duurzame wijze realiseren”, vindt bestuursvoorzitter Diana Monissen van De Friesland Zorgverzekeraar. “Met deze innovatie kan er sneller, beter en efficiënter worden gehandeld, waardoor onnodige zorgkosten kunnen worden tegengegaan.”

Om de technologie door te ontwikkelen participeren Achmea en De Friesland in het bedrijf Ostendum. Het bedrijf is in 2008 opgericht als spin-off van de Universiteit Twente (UT) en heeft verschillende patenten in handen. Als voorbeeld van de mogelijkheden van de lab-on-a-chip die zijn bedrijf ontwikkelt noemt CEO Paul Nederkoorn hartinfarct bij vrouwen. “In veel gevallen wordt dat in een later stadium ontdekt doordat vrouwen vaak andere symptomen vertonen na een infarct dan een man”, legt Nederkoorn uit. “De technologie van Ostendum meet tot wel duizend maal gevoeliger dan de nu gebruikte methoden, waardoor een arts sneller het eiwit in het bloed herkent dat vrijkomt tijdens een hartinfarct.”

 

Gepubliceerd op:   4 juni 2013 1115 x bekeken
Gerelateerde artikelen

NZa waarschuwt zorgverzekeraars wegens intransparant inkopen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt zorgverzekeraars VGZ, CZ en DSW een waarschuwing op. De zorgverzekeraars krijgen deze waarschuwing omdat zij onvoldoende transparant zijn geweest naar zorgaanbieders tijdens het zorginkoopproces.

2 september 20191320 x bekeken

CZ zet in op zorg op maat

CZ wil zorginkoop inrichten op persoonsgerichte zorg. De zorgverzekeraar steunt een initiatief dat is gericht is op verbetering van zorg door het afstemmen van individuele behandelwensen en de biologische kenmerken van een patiënt. Diagnostiek is daar een belangrijk onderdeel van.

10 juli 2019927 x bekeken

Meerjarige contracten in de zorg: stand van zaken anno 2018

Sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006 onderhandelen zorgverzekeraars en zorgaanbieders over de kwaliteit, prijs en volume van zorg. Een van de ontwikkelingen op de zorginkoopmarkt is dat van eenjarige contracten wordt overgestapt op meerjarige contracten. Deze ontwikkeling heeft zich ook in 2017 en 2018 doorgezet.

29 november 2018404 x bekeken