Zorgverzekeraars krijgen meer geld voor chronisch zieken

Vanaf 2016 krijgen zorgverzekeraars voor 350.000 extra chronisch zieken een hogere bijdrage, die afhankelijk is van het aantal chronisch zieken die er verzekerd zijn. De hogere bijdrage is gelijk aan de verwachte kosten voor de verzekerden. Dat schrijft minister Schippers in een brief aan de Tweede Kamer over risicoverevening.
In totaal komt het aantal verzekerden voor wie verzekeraars een relatief hoge vergoeding krijgen met deze maatregel op ruim vier miljoen. Met het risicovereveningssysteem worden zorgverzekeraars vooraf gecompenseerd voor verschillen in de samenstelling van hun cliëntenpopulaties. Risicoverevening is belangrijk vanwege de acceptatieplicht van zorgverzekeraars en het verbod op premiedifferentiatie.
 
Zorgverzekeraars moeten zich meer gaan richten op goede en doelmatige zorginkoop voor mensen die veel gebruikmaken van zorg. Door de maatregel moet het voor hen aantrekkelijker worden om te investeren in zorg voor deze cliënten. Het zou voor de verzekeraars lonender zijn om zich te richten op chronisch zieken dan op jonge, gezonde mensen.
 
De aanpassing in de risicoverevening is een uitwerking van het eerde aangekondigde pakket maatregelen ‘Kwaliteit loont’. De nieuwe voornemens moeten deze zomer nog wel worden doorgerekend.
Gepubliceerd op:   3 juli 2015 574 x bekeken