Zorgverzekeraars stevenen af op 1,4 miljard winst

De zorgverzekeraars hebben in 2012 een gezamenlijk positief resultaat van 1,4 miljard euro geboekt. Dat blijkt uit een voorlopige schatting van De Nederlandse Bank (DNB) waar minister Schippers van VWS de Tweede Kamer schriftelijk over heeft geïnformeerd.

 

Het leeuwendeel van het positieve resultaat (1,3 miljard euro) is toe te schrijven aan de basisverzekering. Daarnaast behaalden de verzekeraars nog 100 miljoen euro winst op de aanvullende verzekering. Over 2011 haalden de zorgverzekeraars een resultaat van 600 miljoen euro.

DNB geeft drie redenen voor het positieve resultaat. Allereerst verhoogden de verzekeraars in de nominale premie om daarmee te kunnen voldoen aan de verhoging van de vereiste solvabiliteit van 9 naar 11 % van de schade. Daarnaast zijn de uitgaven van met name de extramurale farmaceutische zorg lager uitgevallen dan geraamd. Ook is er sprake van een gematigde groei van de kosten van medisch-specialistische zorg. Tot slot zijn ook de opbrengsten van beleggingen meegevallen.

In een reactie laat Schippers weten dat ze er vanuit gaat de het forse resultaat een eenmalige zaak is, specifiek gericht op verbetering van de solvabiliteit. Die is in 2012 gegroeid naar 6,7 miljard euro. Verder vindt ze dat “eventuele meeropbrengsten zoveel mogelijk ten goede moeten komen aan de premiebetaler”. Wanneer de bedrijfsresultaten structureel hoger zijn dan nodig is voor een adequate bedrijfseconomische gezondheid, wordt het maatschappelijke draagvlak voor het zorgverzekeringsstelsel ondergraven, zo stelt Schippers.

 

Gepubliceerd op:  12 april 2013 945 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars geven vernieuwing van ziekenhuiszorg extra impuls

Om een extra impuls te geven aan de noodzakelijke vernieuwing van de zorg hebben de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een pakket van maatregelen afgesproken. Naast een financiële injectie om nieuwe initiatieven versneld van de grond te krijgen, bundelen ziekenhuizen en zorgverzekeraars hun krachten om de stijgende kosten van dure geneesmiddelen te beteugelen, gepast gebruik verder te bevorderen en om knelpunten op IT-gebied aan te pakken.

19 februari 20201587 x bekeken

1,1 miljoen verzekerden overgestapt naar andere zorgverzekeraar

De jaarlijkse mogelijkheid om van zorgverzekeraar te wisselen ligt weer achter ons. Uit een analyse van Vektis van de voorlopige cijfers van zorgverzekeraars blijkt dat 6,2% van de verzekerden (1,1 miljoen personen) per januari 2020 is overgestapt naar een andere zorgverzekeraar.

21 januari 2020754 x bekeken

NZa waarschuwt zorgverzekeraars wegens intransparant inkopen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt zorgverzekeraars VGZ, CZ en DSW een waarschuwing op. De zorgverzekeraars krijgen deze waarschuwing omdat zij onvoldoende transparant zijn geweest naar zorgaanbieders tijdens het zorginkoopproces.

2 september 20191500 x bekeken