Zorgverzekeraars stevenen af op 1,4 miljard winst

De zorgverzekeraars hebben in 2012 een gezamenlijk positief resultaat van 1,4 miljard euro geboekt. Dat blijkt uit een voorlopige schatting van De Nederlandse Bank (DNB) waar minister Schippers van VWS de Tweede Kamer schriftelijk over heeft geïnformeerd.

 

Het leeuwendeel van het positieve resultaat (1,3 miljard euro) is toe te schrijven aan de basisverzekering. Daarnaast behaalden de verzekeraars nog 100 miljoen euro winst op de aanvullende verzekering. Over 2011 haalden de zorgverzekeraars een resultaat van 600 miljoen euro.

DNB geeft drie redenen voor het positieve resultaat. Allereerst verhoogden de verzekeraars in de nominale premie om daarmee te kunnen voldoen aan de verhoging van de vereiste solvabiliteit van 9 naar 11 % van de schade. Daarnaast zijn de uitgaven van met name de extramurale farmaceutische zorg lager uitgevallen dan geraamd. Ook is er sprake van een gematigde groei van de kosten van medisch-specialistische zorg. Tot slot zijn ook de opbrengsten van beleggingen meegevallen.

In een reactie laat Schippers weten dat ze er vanuit gaat de het forse resultaat een eenmalige zaak is, specifiek gericht op verbetering van de solvabiliteit. Die is in 2012 gegroeid naar 6,7 miljard euro. Verder vindt ze dat “eventuele meeropbrengsten zoveel mogelijk ten goede moeten komen aan de premiebetaler”. Wanneer de bedrijfsresultaten structureel hoger zijn dan nodig is voor een adequate bedrijfseconomische gezondheid, wordt het maatschappelijke draagvlak voor het zorgverzekeringsstelsel ondergraven, zo stelt Schippers.

 

Gepubliceerd op:  12 april 2013 808 x bekeken
Gerelateerde artikelen

NZa waarschuwt zorgverzekeraars wegens intransparant inkopen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt zorgverzekeraars VGZ, CZ en DSW een waarschuwing op. De zorgverzekeraars krijgen deze waarschuwing omdat zij onvoldoende transparant zijn geweest naar zorgaanbieders tijdens het zorginkoopproces.

2 september 20191034 x bekeken

CZ zet in op zorg op maat

CZ wil zorginkoop inrichten op persoonsgerichte zorg. De zorgverzekeraar steunt een initiatief dat is gericht is op verbetering van zorg door het afstemmen van individuele behandelwensen en de biologische kenmerken van een patiënt. Diagnostiek is daar een belangrijk onderdeel van.

10 juli 2019883 x bekeken

Meerjarige contracten in de zorg: stand van zaken anno 2018

Sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006 onderhandelen zorgverzekeraars en zorgaanbieders over de kwaliteit, prijs en volume van zorg. Een van de ontwikkelingen op de zorginkoopmarkt is dat van eenjarige contracten wordt overgestapt op meerjarige contracten. Deze ontwikkeling heeft zich ook in 2017 en 2018 doorgezet.

29 november 2018373 x bekeken