Zuid-Limburgse regio pakt dubbeldiagnostiek aan

Medisch Coördinerend Centrum Omnes in Sittard heeft in 2012 voorkomen dat 4.232 labonderzoeken nodeloos dubbel zijn uitgevoerd. Het MMC Omnes werkt hierbij samen met het laboratorium van het Orbis Medisch Centrum in Sittard-Geleen en de regionale huisartsen.

Wanneer een huisarts een laboratoriumonderzoek aanvraagt, controleert het MMC of binnen een voorgaande afgesproken periode hetzelfde onderzoek al is uitgevoerd. Als dit het geval is, ontvangt de huisarts van het lab de al bekende uitslag met vermelding van de datum waarop het onderzoek is uitgevoerd en wordt het bloedmonster niet nogmaals geanalyseerd. Valt een aanvraag buiten het afgesproken tijdvenster dan wordt de aangevraagde laboratoriumverrichting wel verricht. Door het invoeren van deze zogenaamde ‘spertijden’ wordt dubbeldiagnostiek voorkomen. 

De volgende stap is het ontwikkelen van spertijden voor labaanvragen door specialisten, meldt MMC Onmes. MCC Omnes verzorgt de eerstelijnsdiagnostiek voor huisartsen in de Zuid-Limburgse regio Westelijke Mijnstreek. Daarnaast initieert en coördineert MCC Omnes werkafspraken in de transmurale ketenzorg en fungeert MCC Omnes als een platform van waaruit netwerkinitiatieven in de zorg geborgd worden.

Gepubliceerd op:  14 mei 2013 1233 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Unilabs neemt Saltro over

Diagnostiekaanbieder Saltro treedt per 1 januari 2020 toe tot Unilabs, de Europees marktleider in de diagnostiek. Door zich bij Unilabs te voegen wil Saltro anticiperen op de ontwikkelingen in de zorg in Nederland, zodat zij vernieuwingen in de diagnostiek sneller kunnen gaan doorvoeren. De NZa moet nog groen licht geven voor de overname.

5 december 201939 x bekeken

VGZ zet fors in op bezuinigingen laboratoriumdiagnostiek (en de wereld op zijn kop)

VGZ voert al enige jaren een actief beleid op diagnostiek, inclusief trombosezorg. VGZ heeft dit voorjaar een tender uitgeschreven waarbij zij streeft naar zinnige, integrale digitale diagnostiek die uiteindelijk moet leiden tot een besparing van € 60 miljoen op jaarbasis. Daartoe wordt onder meer ingezet op regionale organisatie met schaalvergroting en verregaande vormen van samenwerking over de disciplines en lijnen heen. Met ingang van 2020 contracteert VGZ in 9 regio’s een integrale regievoerende diagnostiekaanbieder.

24 oktober 2019910 x bekeken