Zuid-Limburgse regio pakt dubbeldiagnostiek aan

Medisch Coördinerend Centrum Omnes in Sittard heeft in 2012 voorkomen dat 4.232 labonderzoeken nodeloos dubbel zijn uitgevoerd. Het MMC Omnes werkt hierbij samen met het laboratorium van het Orbis Medisch Centrum in Sittard-Geleen en de regionale huisartsen.

Wanneer een huisarts een laboratoriumonderzoek aanvraagt, controleert het MMC of binnen een voorgaande afgesproken periode hetzelfde onderzoek al is uitgevoerd. Als dit het geval is, ontvangt de huisarts van het lab de al bekende uitslag met vermelding van de datum waarop het onderzoek is uitgevoerd en wordt het bloedmonster niet nogmaals geanalyseerd. Valt een aanvraag buiten het afgesproken tijdvenster dan wordt de aangevraagde laboratoriumverrichting wel verricht. Door het invoeren van deze zogenaamde ‘spertijden’ wordt dubbeldiagnostiek voorkomen. 

De volgende stap is het ontwikkelen van spertijden voor labaanvragen door specialisten, meldt MMC Onmes. MCC Omnes verzorgt de eerstelijnsdiagnostiek voor huisartsen in de Zuid-Limburgse regio Westelijke Mijnstreek. Daarnaast initieert en coördineert MCC Omnes werkafspraken in de transmurale ketenzorg en fungeert MCC Omnes als een platform van waaruit netwerkinitiatieven in de zorg geborgd worden.

Gepubliceerd op:  14 mei 2013 1188 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Zinnige Zorg: op zoek naar wat beter kan, ook bij diagnostiek

De afgelopen jaren is het Zinnige Zorg-programma van Zorginstituut Nederland uitgegroeid tot een programma met meer dan 20 projecten. Doel van de projecten is de kwaliteit van de zorg verbeteren en onnodige behandelingen en kosten te vermijden. Een aantal van deze projecten heeft ook betrekking op diagnostiek.

2 september 201959 x bekeken

Vrije tarieven voor de eerstelijnsdiagnostiek en invoering facultatieve prestatie per 2020

De NZa heeft een aantal maatregelen genomen die er aan moeten bijdragen dat de juiste zorg op de juiste plek wordt geboden: dichtbij huis als het kan, alleen in het ziekenhuis als het moet. Daarvoor meer samenwerking tussen zorgprofessionals onderling nodig en zijn de regels voor de medisch-specialistische zorg 2020 zijn hierop aangepast.

8 mei 2019588 x bekeken

Samenwerking in PATH voor verbetering moleculaire predictieve diagnostiek

Mutaties in het DNA van een tumor kunnen voorspellen welke patiënten wel of geen baat zullen hebben bij de behandeling met doelgerichte therapieën. Onderzocht wordt hoe deze moleculaire analyses worden uitgevoerd en gebruikt voor het selecteren van de meest adequate behandeling. Vele partijen werken samen om deze moleculaire predictieve diagnostiek in Nederland te optimaliseren.

9 april 2019358 x bekeken