12 april 2022

Bevolkingsonderzoek darmkanker effectief

Darmkankerscreening leidt tot dalende incidentie en vroegtijdiger ontdekking van darmkanker. De opgespoorde beginstadia zijn ook beter en relatief eenvoudiger behandelbaar.

Sinds de start van het bevolkingsonderzoek darmkanker in 2014 krijgen Nederlanders tussen de 55 en 75 jaar een fecaal immunochemische test (FIT) toegestuurd, waarmee hemoglobine in de ontlasting kan worden aangetoond. Om een beeld te krijgen van het effect van het bevolkingsonderzoek zijn onlangs incidentie, stadiumverdeling, behandeling en sterfte van darmkanker in de periode 2014 -2019 onderzocht.

Uit de analyse komt duidelijk naar voren dat sinds de invoering van het bevolkingsonderzoek de darmkankerincidentie afneemt. Ook het aantal diagnoses van darmtumoren in een laat stadium (III of IV) neemt af. Doordat tumoren bij de screening in een vroeg stadium worden opgespoord blijkt ook dat een minder invasieve behandeling vaak volstaat.

Tot slot blijkt in de onderzochte periode de sterfte van darmkanker af te nemen, maar de dalende trend was al voor de invoering van het bevolkingsonderzoek zichtbaar; waarschijnlijk door betere behandelmethoden. Het werkelijke effect van de darmkankerscreening op het sterftecijfers is nog niet meetbaar. De verwachting is echter dat het bevolkingsonderzoek op lange termijn bijdraagt aan een daling van de darmkanker gerelateerde sterfte.

Klik hier voor meer informatie